Atomkraft og CO2

 Atomkraft og co2

Atomkraft og CO2

På trods af de stigende priser for fossile brændsler, og erkendelsen af de voksende klimaproblemer, er atomkraft stadig en risikabel og dyr energikilde, og sektoren vil aldrig kunne levere de nødvendige CO2-reduktioner for at imødegå klimaforandringerne. En kombination af vedvarende energi og energibesparelser er en langt billigere måde at reducere det fossile energiforbrug end atomkraft.
Atomkraft leverer allerede nu mindre energi globalt end vedvarende energi, og den andel vil fortsætte med at falde i de kommende år.

Er atomkraft CO2 neutral?

Et af atomkraftindustriens argumenter er, at atomkraft ikke udsender CO2. Det er imidlertid kun rigtigt, når man ser på værkets drift isoleret set. Når alt medregnes, er CO2-udslippet fra atomkraft væsentligt over udslippene pr. produceret kWh for vedvarende energi fra f.eks. vindmøller. Og efterhånden som de bedste uranminer udtømmes, stiger energiforbruget til at udvinde uran, og dermed CO2-udslippet.

Atomkraft passer ikke sammen med bæredygtig energi

Atomkraftværker skal helst køre med den samme belastning døgnet rundt, både af økonomiske og tekniske årsager. Modsat fx gas- eller biomassekraftværker kan de derfor ikke indgå i den fleksible energiforsyning, vi har behov for. Også derfor er det sværere at reducere CO2-udslip med atomkraft end uden.

 

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *