lt@ve.dk

Logo, fotos, med mere

Logo, fotos, med mere Hent vores logo eller kontakt os vedr. billeder til brug i artikler om VedvarendeEnergi. Har du brug for fotos, der viser vores arbejde eller personbilleder, så kontakt: Charlotte Hedegaard Søby Tlf.: 36 98 61 14 Mail: enmail@enlotte.dk   Er du i tvivl om hvilken filtype du skal vælge? JPEG bruges lidt allround, …

Logo, fotos, med mere Læs videre her »

Presse

Presse Journalister kan kontakte vores presseansvarlige og få direkte svar på spørgsmål om VedvarendeEnergis og Energitjenestens arbejde. Vi er ofte i medierne med cases og historier, der tager udgangspunkt i en den dagsaktuele politik og situation ude hos forbrugerne. Vi stiller gerne op til interviews og hjælper med faktuel baggrundsinformation og pressebilleder – ring og …

Presse Læs videre her »

Fra 1985-1994 – Fokus på solvarme og vindenergi

Fra 1985-1994 – Fokus på solvarme og vindenergi 1985 Tilskud til lokale oplysningsaktiviteter Folketingsbeslutning om Danmark uden atomkraft Danmarks på det tidspunkt største vindmøllepark indvies på Ærø. Vindmølleparken består af i alt 11 møller – 55kW Vestas-møller. Se billedet. 1986 Energikontorerne bevilges tilskud fra Styregruppen for Vedvarende Energi Fredag den 26. april sker der en …

Fra 1985-1994 – Fokus på solvarme og vindenergi Læs videre her »

Fra 1975-1984 – vedvarende vind

Fra 1975-1984 – vedvarende vind 1975 Organisationen for Vedvarende Energi, OVE, bliver officielt startet som græsrodsorganisation på et pressemøde i Arendalsgade 5 i København den 6. november. Først i 1979 bliver OVE en egentlig forening med bestyrelse og generalforsamling Første fortegnelse over ‘Vedvarende Energikilder’ udkommer i september 1975 1976 Første nummer af OVEs tidsskrift ”Vedvarende …

Fra 1975-1984 – vedvarende vind Læs videre her »

Fra Græsrod til organiseret bevægelse

Fra Græsrod til organiseret bevægelse VedvarendeEnergi blev grundlagt i 1975 ud fra ønsket om at opstille alternativer til indførelse af atomkraft i Danmark; dengang under navnet Organisationen for Vedvarende Energi. Atomkraften ér afvist i Danmark, men der er stadig lang vej til en bæredygtig energiforsyning. VedvarendeEnergi arbejder såvel nationalt som globalt for en integreret energi- …

Fra Græsrod til organiseret bevægelse Læs videre her »

Tal og fakta

  Tal og fakta VedvarendeEnergi har en årlig omsætning på ca. 30 mio. DKK, fordelt ligeligt mellem det danske og det internationale arbejde. Finansieringen foregår primært gennem flerårige projektbevillinger fra danske og internationale puljer. Eks. Energisparepuljen, PSO-midler, Danida og EU. Organisationen VedvarendeEnergi er paraplyorganisation for 17 lokale energi og miljøforeninger og sammen med disse foreninger …

Tal og fakta Læs videre her »

Vision og mission

Vision og Mission I VedvarendeEnergi arbejder vi målrettet for at udfylde vores mission. Det gør vi, dels ved at indgå alliancer med alle, der helt eller delvist arbejder for de samme mål som os, og dels ved at hver enkelt afdeling sætter sig klare og konkrete mål, der både hver for sig og i sammenhæng …

Vision og mission Læs videre her »

VedvarendeEnergis værdier

VedvarendeEnergis værdier VedvarendeEnergi arbejder ud fra følgende værdier: Folkeligt ejerskab: Alle beslutningsprocesser skal tage udgangspunkt i nærdemokratiske principper, hvor alle inddrages og tager et aktivt ansvar. Uafhængighed: Den enkeltes valg er baseret på fri adgang til korrekt og uvildig information, der er uafhængig af kommercielle og partipolitiske interesser. Helhed: CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk …

VedvarendeEnergis værdier Læs videre her »

Om VedvarendeEnergi

  Om VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at alle kan gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden. Der skal handles nu – i vores egen hverdag og på politisk plan. Klimaforandringerne kender ingen grænser. Derfor er VedvarendeEnergis indsats både lokal, national og international. Vores aktiviteter spænder …

Om VedvarendeEnergi Læs videre her »