Bæredygtig energi til alle

Som en del af Rio+20 konferencen er der afsat 4 dage med dialoger om bæredygtig udvikling, indtil statsministrene kommer. I dag var temaet bæredygtig energi til alle. På forhånd havde FN arrangeret et forløb,

der skal definere de ti vigtigste forslag for bæredygtig energi, og samtidig havde FN arrangeret en internet-afstemning om, hvad det var det vigtigste af de ti. Denne afstemning havde udpeget udfasning af subsidier til fossil energi som den vigtigste. Dialogerne er henlagt til en særlig plenum-bygning, hvor statslederne de kommende dage skal mødes. Det var en god ide, da interessen for energidialogen var temmelig stor. Da energidialogen begyndte, var salen fyldt.

1-2 milliarder mennesker mangler adgang til energi

Hvordan laver man så en global dialog? I dette tilfælde var det organiseret på den måde, at 10 oplægsholdere fra firmaer, internationale organisationer og en enkelt NGO fik 3 min. hver til at fortælle hvad de ville prioritere. Blandt buddene var en plan for omstilling til vedvarende energi, fokus på energieffektivitet, træning og uddannelse, og ikke mindst adgang til energi for de 1-2 milliarder mennesker, der mangler ordentlig energi til madlavning, lys m.m. Hvordan det skal ske, var der dog delte meninger om: Direktøren fra Sydafrikas elselskab Eskom talte om elektrificering til industri; lederen af kvinde-energiorganisationen Energia, Sheila fra Zambia, talte om lokale energiløsninger til de fattiges madlavning, lys og småindustri.

600 milliarder dollars til fossil energi

Et punkt var alle på podiet dog enige om: At udfasning af subsidier var en god ide, og at de over 600 milliarder $, der hvert år gives i subsidier til fossil energi, kunne bruges meget bedre på andre ting.
Så fulgte spørgsmål fra tilhørerne, og der var mange, meget forskellige indlæg – desværre med overvægt på brasilianere, der generelt talte temmelig længe. Kort før det sluttede, lykkedes det en aktiv fra kvindeorganisation at foreslå, at udfasning af subsidier til atomkraft – ikke kun til fossil energi – og i det hele taget udfase atomkraft. Det fik mødelederen til at svare, at det kunne man da godt, men så kom hun nok til at mangle strøm. Heldigvis fik jeg ordet kort efter og erklærede, at man sagtens kan udfase atomkraft, uden at vi vil mangle en eneste kWh. Jeg foreslog også, at prioritere adgang til energi, som ofte er et overset problem.
Dialog-arrangementet sluttede med, at alle deltagere kunne stemme på 3 af de forslag, der var udpeget. Bladt vinderne var adgang til energi som et middel ti at forbedre sundheden.

Til møde med Martin Lidegaard

Inden dialogarrangementet var helt slut hastede jeg af sted til en briefing med vores klima-og energiminister, Martin Lidegaard, som nu er i Rio. Han havde inviteret danske NGO'ere, ervhvervsfolk og folketingsmedlemmer. Vi diskuterede prioriteter for Rio+20 og det lave ambitionsniveau. Martin Lidegaard og de andre danske ministre var besluttede på at holde ambitionsniveauet så højt som muligt på en række områder b. la. omkring bæredygtighedsmål. Efter mødet hørte vi, at de danske ministre senere holdt møde med den brasilianske miljøminister for på EU's vegne at fortælle at Rio+20 mødet virkelig skal skabe resultater. Det er så spændende, om det lykkes denne gang.

 

Læs også: Lidegaard: Ikke godt nok

 

Scroll to Top