Bedre levevilkår i Hanoi

globalt vietnam hanoi

Et grønnere Hanoi

Projektet blev aflsuttet i 2013.

Hanoi har, som andre af Vietnams store byer, oplevet en kraftig vækst de sidste 10 år. Den hurtige urbanisering har blandt andet medført store miljøproblemer. Befolkningstilvæksten skaber et enormt pres på vandforsyning, kloak- og sanitetssystemer og affaldsindsamling. Forureningen fra små og mellemstore virksomheder lokaliseret i tætte boligområder skaber store problemer for beboerne, og trafikudviklingen gør mange boligkvarterer til et inferno af støj og luftforurening.

Miljøproblemerne er værst for den fattigste del af befolkningen, der tvunget af deres sociale omstændighed må bo i de mest forurenede områder. De har ingen muligheder for at flytte, og denne ’miljømæssige uretfærdighed’ kan føre til social og politisk ustabilitet og skaber en følelse af at være til overs i samfundet.

Quynh Mai-kvarteret i Hanoi består af 20 noget nedslidte betonbygninger, der blev bygget i 60’erne og 70’erne som boligområde for tekstilarbejdere. Mange af gaderne er så smalle, at en bil ikke engang kan dreje om hjørnerne.
I dag rummer blokkene op til fire gange flere familier, end de oprindeligt er bygget til. I flere af blokkene må op til 80 beboere deles om ét toilet, som blot er et hul i gulvet.

Sådan lyder beskrivelserne af det Hanoi vi mødte i 2000. Men siden da er meget sket.

Bedre levevilkår i Hanoi

Siden 2000 har vi gennemført projekter for et grønnere Hanoi. Der er etableret et Community Environmental Development Office (CEDO), hvor beboerne kan søge råd og vejledning. Kontorets field-officers fungerer som facilitatorer i udarbejdelsen af lokale Agenda 21 planer, hvor beboerne selv identificerer problemområder, kommer med løsninger og planlægger indsatsen.

Vi fokuserede meget på at gøre befolkningen mere bevidste om deres behov, og at der er måder at få disse behov opfyldt. En vigtig øvelse for beboerne var selv at finde frem til, hvilke problemer, der optog dem mest – og her vandt sanitet, rent vand, luftforurening og oversvømmelses-forebyggelse. Og dernæst at diskutere sig frem til, hvad der skulle laves først. Ønsket om flere toiletter og bade stod naturligt nok højst på beboernes ønskeseddel, og det er der kommet rigtig mange toiletter ud af, som beboerne selv har været med til at finansiere.

Projektets deltagende lokale grupper har gennemført:

  • forbedring af dræningssystemer
  • opført toiletter til fattige familier
  • forbedret kloakeringssystemer
  • indført energieffektive komfurer
  • forbedret nærmiljøet med træer og grønne planter.

Alt i alt lyder det måske ikke af så meget. Men for mange af beboerne i blokkene i Quynh Mai har det været et stort mentalt spring at opdage, at man selv kan handle frem for at vente på, at myndighederne kommer med en løsning – for det kan have lange udsigter. Folk er meget stolte af at vise, at de selv har fundet frem til løsningen. Som en beboer udtrykker den forbedrede sanitet: ”Velkommen til vores 5-stjernede hotel!”

Fra et grønnere Hanoi til et grønnere Vietnam

Erfaringerne fra projektet bliver løbende samlet og brugt aktivt til at kombinere gennemførelsen af lokale miljøaktiviteter og projekter med informationsaktiviteter, som er rettet mod beslutningstagere og myndigheder, der arbejder med bymiljø- og byudviklingsproblemer. På den måde kan de grundlæggende problemstillinger for befolkningen i de belastede områder i Hanoi blive officielt anerkendt og aktiviteterne anerkendes og støttes.

VedvarendeEnergis projekt i Hanoi er blevet fremhævet som et af de bedste og mest innovative bymiljøprojekter af det norske konsulentfirma Scanteams i deres evaluering af den danske miljøbistand.
De indhøstede erfaringer er udbredt til andre byområder i Hanoi og Vietnam.

Kontakt Finn Tobiesen for mere information om vores arbejde i Vietnam på tobiesen@ve.dk