Bornholm

lokalt bornholm front

Bornholms Energi- og Miljøforening

Bornholms Miljø- og Energiforening er en aktiv medspiller i omstillingen frem mod 100 procent vedvarende energi på Bornholm. Foreningen arbejder for at få borgere til at forstå, at de selv kan gøre en forskel for en bæredygtig verden – og give konkrete værktøjer til, hvordan det kan gøres gennem vedvarende energi og energibesparelser.

Det gør vi ved at arrangere udstillinger, debataftener og åbent hus arrangementer om alt fra solfangere til bæredygtig transport – og så driver vi Energitjenesten Bornholm, som rådgiver om energibesparelser og vedvarende energi.

Din støtte gør en forskel

Vores arbejde bliver lettere og vi får større lydhørhed hos myndigheder og firmaer jo flere medlemmer foreningen har. Hjælp os derfor med at få endnu flere medlemmer. Anbefal venner, familie og andre, du kommer i kontakt med, at melde sig ind i foreningen. På kontoret kan der hentes nogle gratisblade af vedvarende Miljø- og Energi. Dermed kan man få lidt indsigt i, hvad vi beskæftiger os med på landsplan.