Vi mener

Debat: Elbiler er ikke nok

Elbiler, elbiler, elbiler.Når vi taler om at reducere CO2-udslippet fra vores transportsektor, synes elbilen at være redningen. Men sandheden er, at vi ikke kan få grøn transport ved hjælp af elbiler alene. Vi skal også satse meget kraftigere

Hvordan bremser EU klimaforandringerne?

De menneskeskabte klimapåvirkninger giver anledning til nye og endnu mere dystre forudsigelser om klodens fremtid. Derfor er det glædeligt, at den danske regering vil gøre en alvorlig indsats for at reducere drivhusgasudslippene med 40% allerede i 2020

Hvad gør vi på en vindstille dag i 2050?

Energiforsyningssikkerhed er afgørende for vækst og velfærd i Danmark, i EU og på kloden og derfor et hovedpunkt både på EU’s energiminister topmøde i Horsens 18. til 20. april og ved det globale topmøde Rio+20 til juni.

Klumme: Slip vindmøllerne fri

En gennemsnitsfamilie kan komme til at betale 1700 kr. mere i el og varme i 2020, vurderer regeringen i ”Vores energi” – oplægget til det kommende energiforlig. Men den merudgift kan blive betydeligt mindre, bl.a. fordi regeringen kan droppe de dyre havmølleudbud,

Liberal Atomkraft – for dyrt

Som det eneste parti i Danmark går Liberal Alliance ind for atomkraft. Ifølge udtalelser fra partiets energiordfører, foreslår de, at der opføres to reaktorer på hver 1000 MW i Danmark. Dette forslag rejser en række kritiske spørgsmål, som partiet må give os svar på:

NEJ til CO2-lagring

I området vest for Aalborg har befolkningen gennem længere tid være ophidset over risikoen for at energiselskabet Vattenfall vil deponere CO2 fra Nordjyllandsværket i et kæmpemæssigt lager i undergrunden mellem Brovst og Aabybro.