Ikke-kategoriseret

Kort om Vietnam

Kort om Vietnam Vietnam er en kommunistisk republik med 1-parti-system og uden statsreligion, men med udbredt buddhisme. Befolkningen består af 87% vietnamesere og over 50 forskellige etniske minoriteter, med kinesere og khmerer som de mest udbredte. Vietnam har siden 1986 været i en rivende økonomisk udvikling, som pt. i Asien kun overgås af Kina. Selvom …

Kort om Vietnam Læs videre her »

De fattige i Mekong-deltaet

De fattige i Mekong-deltaet I Vietnam er Mekong deltaet hjemsted for den største minoritetsgruppe i Vietnam: Khmererne, der lever i udbredt fattigdom og marginalisering. Miljøet i deltaet er generelt under stærkt pres, skovarealet svinder ind og landbrugsjord inddrages i stort omfang til rejefarme, pga. den kraftigt stigende efterspørgsel på rejer fra Vesten. Det begrænser livsgrundlaget …

De fattige i Mekong-deltaet Læs videre her »

Bedre levevilkår i Hanoi

Et grønnere Hanoi Projektet blev aflsuttet i 2013. Hanoi har, som andre af Vietnams store byer, oplevet en kraftig vækst de sidste 10 år. Den hurtige urbanisering har blandt andet medført store miljøproblemer. Befolkningstilvæksten skaber et enormt pres på vandforsyning, kloak- og sanitetssystemer og affaldsindsamling. Forureningen fra små og mellemstore virksomheder lokaliseret i tætte boligområder …

Bedre levevilkår i Hanoi Læs videre her »

Bornholm

Bornholms Energi- og Miljøforening Bornholms Miljø- og Energiforening er en aktiv medspiller i omstillingen frem mod 100 procent vedvarende energi på Bornholm. Foreningen arbejder for at få borgere til at forstå, at de selv kan gøre en forskel for en bæredygtig verden – og give konkrete værktøjer til, hvordan det kan gøres gennem vedvarende energi …

Bornholm Læs videre her »