CO2-kvoter truer danske klimamål

CO2-kvotesystemet, en krumtap i EU’s klimapolitik, er ved at revne. Prisen på en CO2-kvote er nemlig halveret siden 2009, og kvoter til den pris skaber ikke incitament til at udskifte kul, olie og gas med vedvarende energi.

Det er ikke noget mysterium, at kvoteprisen falder: Der er uddelt for mange gratis kvoter til de mest forurenende brancher; ubrugte kvoter kan overføres fra år til år, så et kvoteoverskud ét år presser priserne i bund mange år frem. Læg dertil kvoter fra den særlige Clean Development Mechanism (CDM), der gives for projekter i u-lande, der i teorien skulle reducere CO2-udslippet, men hvor vi i praksis blandt andet har set en række kinesiske projekter med tvivlsom effekt på klimaet.

Effekterne af klimaforandringerne bliver stadig værre, både de aktuelle og forventningerne til de fremtidige. Det er derfor glædeligt, at vi i Danmark har en ambitiøs regering, der tager udfordringen alvorligt. Målet om 40 procent reduktion af drivhusgasser allerede i 2020 er progressivt i sammenligning med andre lande. Problemet er bare, at de danske planer i høj grad bygger på EU’s klimapolitik og derved også et kvotesystem, der har spillet fallit.

Behov for færre kvoter

EU står over for en ny kvoteperiode 2013-2020, og der er lagt op til mindre ændringer i systemet, blandt andet at elselskaber ikke mere skal modtage gratis kvoter, men i stedet købe disse på auktioner. Det løser desværre ikke ret meget.

Der er et alvorligt behov for nytænkning: Enten skal kvotesystemet erstattes af noget andet, for eksempel CO2-afgifter, eller også skal det grundlæggende revideres. Her må progressive lande som Danmark gå i front med gode forslag.

Hvis kvotesystemet skal være effektivt, skal der være langt færre kvoter, de tvivlsomme kvoter fra dårlige CDM-projekter skal stoppes, og de mange ubrugte kvoter fra den igangværende periode skal devalueres. Desuden må vi i Danmark supplere med egne løsninger. Vi kan f.eks. supplere CO2-kvoter med en CO2-afgift i perioder, hvor kvoteprisen er lav, og danske kraftværker ellers ville fyre op for kedlerne for at forsyne Europa med billig kulkraft.

Gunnar Boye Olesen, Politisk koordinator, VedvarendeEnergi

Kilde: information.dk

Scroll to Top