Danmark – den bedste i ”klimaklassen”

Hvert år vurderer den tyske miljøorganisation Germanwatch klima-indsatsen i en lang række lande. I dag blev den nye 2013-opgørelse så offentliggjort, her på COP18 i Doha, Qatar. Danmark er blevet det bedste land i opgørelsen

og har overhalet bl.a. Sverige. Selvom Danmark stadig har større drivhusgasudslip pr. indbygger end de fleste andre lande, har vi fået topplaceringen p.g.a. de seneste års fald i udslip og den ambitiøse klimapolitik med mål om 40% reduktion af drivhusgasudslippene 1990 – 2020. Godt nok har vi i Danmark kun faste rammer for en reduktion på 34% i 2020, hvilket blev aftalt med energiforliget i marts i år. Alligevel er det danske mål om 40% reduktion nok mere sikkert end andre landes lignende mål, f.eks. Storbritanniens. I Danmark er de 40% en del af regeringsgrundlaget.

Samtidig forbereder regeringen både en klimaplan til at sikre reduktionerne og en klimalov, der skal sikre en fortsat omstilling af Danmark til et fossilfrit samfund med minimale drivhusgasudslip. Nu må vi så håbe, at det kommende års forhandlinger får sikret målet om 40% reduktion. Så har Danmark for alvor fortjent at blive udmærket for den bedste klimaindsats.

Desværre er indsatsen, heller ikke Danmarks, nok til at sikre en bæredygtig udvikling, som leder til en global temperaturstigning under 2’C. Derfor har Germanwatch ladet de øverste tre pladser stå tomme og givet Danmark en 4. plads i opgørelsen af klimaindsatsen i verden. Læs opgørelsen (på engelsk) på www.germanwatch.org

Scroll to Top