De fattige i Mekong-deltaet

Mekong uden affald

De fattige i Mekong-deltaet

I Vietnam er Mekong deltaet hjemsted for den største minoritetsgruppe i Vietnam: Khmererne, der lever i udbredt fattigdom og marginalisering. Miljøet i deltaet er generelt under stærkt pres, skovarealet svinder ind og landbrugsjord inddrages i stort omfang til rejefarme, pga. den kraftigt stigende efterspørgsel på rejer fra Vesten. Det begrænser livsgrundlaget for fattige bønder, der ikke har andre alternative indkomstkilder end landbrug.

Nye produktionsformer af trækul

En vigtig rolle i projektet har for VedvarendeEnergi været at promovere mere effektive komfurer, renere trækulsproduktion, samt genanvendelse af især organisk affald, der både giver indbyggerne i provinserne An Giang og Soc Trang nye indtægtskilder, fordi kompost, komfurer og trækul kan sælges på lokale markeder, og samtidig sikrer bedre helbred, og et renere landbrug.

Produktionen af trækul er en god historie. Forbruget af træ var inden projektstart temmelig stort, og da mængden af træ er sparsomt udbredt, gik der ganske megen tid alene med at sanke træ. Ved at introducere khmererne for en metode til at producere trækul, som kan laves af mindre træstykker, affaldstræ og evt. husholdningsrester, skulle der bruges langt mindre mængder træ. Og det trækul der produceres er desuden meget renere og langt mere energieffektivt.

Alt sammen tiltag, der giver store tidsmæssige besparelser for befolkningen og dermed overskud til andre initiativer.
Den ovn, der bruges til produktion af trækul, er også gjort langt mere effektiv end de tidligere ovne. Som en ekstra fordel udvinder man af røgen fra trækulsbrændingen en koncentreret træ-eddike, der både anvendes som gødning i landbruget og afværger insektplager i afgrøderne – helt økologisk.

I Mekong deltaet er der tre kerneaktiviteter, som alle er iværksat og kører på egen hånd, efter vi afsluttede vores involvering i 2009.

  1. Affaldssortering og kompostering af organisk affald. Der er etableret et kommunalt anlæg og dele af lokalbefolkningen sorterer på husholdningsniveau. Flere anlæg under forberedelse som følge af projektet, Dette er en stor, og langt den største succes
  2. Komfurproduktion – er blevet forankret hos 2 lokale stovemakers, dog stadig med en begrænset succes
  3. Produktion af renere trækul – er blevet forankret i en kommune. Hovedinteressen er bi-produktet, træ-eddike, og ikke kullenes kvalitet – derfor kører den del af vores indsats stadig med begrænset succes.

Kvinderne i Mekong deltaet sørger for resultater

Kvindegrupper er den organisatoriske ramme for mange af aktiviteterne. Det har øget kvindernes indflydelse i lokalsamfundet og har haft en positiv effekt på deres evne til at skaffe sig magt over deres egen situation, engagere sig i og anvende demokratiske beslutningsprocesser i deres lokalsamfund, for at påvirke deres egne livsbetingelser.
Derfor fungerer kvindegrupperne også som demonstrationsfora for de forskellige aktiviteter. Kapacitetsopbygning af lokale ledere har bidraget til at involvere landsbyboerne i udformningen af de lokale udviklingsplaner

Der er ligeledes etableret Community Development Network, som arbejder med at få accepteret og adopteret projektets program på beslutningsniveau, da det både betyder noget for anerkendelsen af lokalbefolkningens situation og giver mulighed for at aktiviteterne kan kopieres og bruges i andre områder med samme problemstillinger.

Kontakt Finn Tobiesen for mere information om vores projekter i Vietnam på tobiesen@ve.dk