Debat: Elbiler er ikke nok

Elbiler, elbiler, elbiler.Når vi taler om at reducere CO2-udslippet fra vores transportsektor, synes elbilen at være redningen.

Men sandheden er, at vi ikke kan få grøn transport ved hjælp af elbiler alene. Vi skal også satse meget kraftigere

på tog, bus og andre kollektive transportformer. Desværre har vi i øjeblikket speederen i bund i den stik modsatte retning: Flere og flere biler på vejene og færre og færre personer i bilerne. Den seneste måling fra Vejdirektoratet fra 2009 viste, at ved 65 procent af de kørte kilometer, er der kun én person i bilen, så passagersæderne er oftest mest til pynt.Efter yderligere tre år med vækst i bilparken er procenten endnu højere.

Det er helt fint, at der kommer fokus på elbiler. Elbilerne kan bruge noget af den vindenergi, som vi efterhånden producerer meget af i Danmark og på den måde fortrænge CO2-og partikelforurenende benzin og diesel fra de danske veje.Men det er ikke nok.Det fastslog Teknologirådet i en rapport i foråret. Hvis den danske transport skal blive fossilfri i 2050, skal der elbiler til, men personbiltrafikken skal også reduceres med en tredjedel. Til gengæld skal der ske en kraftig forøgelse af togtrafikken.

Benny Christensen, VedvarendeEnergi

Kilde: information.dk