Det kan blive billigere at være dansker – energiforliget viser vejen til faste energipriser

PRESSEMEDDELELSE FRA VEDVARENDEENERGI 22/3-2012

Omstillingen til vedvarende energi har fået et godt skub fremad med dagens energiforlig. Det betyder, at vi vil spare det globale mijø for store mængder CO2, og at Danmark som foregangsland kan vise vejen for mange lande, der i dag tøver.

En omstilling til vedvarende energi i 2030 vil være billigere for Danmark end at fortsætte med at købe den stadig dyrere olie, gas og kul. Det har vi fra VedvarendeEnergi dokumenteret. Og i 2020 er dansk selvforsyning med olie og gas slut, medmindre vi nedbringer forbruget kraftigt i de næste 8 år, som er den periode det nye energiforlig dækker.

Selvom der kommer ekstra afgifter på energi, kan det sagtens blive billigere for forbrugerne end fortsat at bruge f.eks. oliefyr. I de fleste tilfælde er fjernvarme, varmepumper og biomasse billigere end oliefyr. Og det er jo lige meget for forbrugerne om energiafgifterne stiger, hvis den samlede energiregning bliver billigere end med olie og ande fossil energi.
Det er nu vigtigt, at energiforliget følges af en indsats for at få frivillig udskiftning af oliefyrene i udkantsområder, hvor husejerne ikke bare kan få lån til at skifte til billigere varmekilder, og hvor der ikke er billig fjernvarme.

Fra VedvarendeEnergi beklager vi, at ambitionen på vindmølleområdet er reduceret; men omvendt er vi glade for, at de kystnære møller nu har fået deres egen plads i dansk energipolitik med en ramme på 500 MW. Potentialet for kystnære møller er dog langt større: de mange forslag til kystnære møller summerer sig op til tæt på 1000 MW. Vi opfordrer derfor til, at flere af de 200 MW sparede havmøller erstattes af de langt billigere kystnære møller; rammen for de kystnære møller skal hæves fra de 500 MW til mindst 600 MW.

Hvis energiforliget med stabile priser på vedvarende energi skal give stabile energipriser, er det bl.a. vigtigt, at man undgår de meget dyre havmølleudbud, som vindmølleparken ved Anholt. Med folkeejede kystnære møller og med havmølleparker, der ikke forbeholdes store elselskaber, kan man få langt billigere vindkraft end med de hidtidige havmølleudbud.

Flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen, tlf 86227000 / 24269933.