VedvarendeEnergi fra 1995-2004
VedvarendeEnergi fra 1995-2004

Fra 1995-2004 -100% vedvarende energiforsyning

 

Fra 1995-2004 -100% vedvarende energiforsyning

1995

 • Kampagne for solvarme og naturgas i samarbejde med naturgas Midt-Nord
 • Prøvestationen for solceller etableres på Dansk Teknologisk Institut og Risø
 • Brundtlandcentret opføres i Toftlund

1996

 • OVE påbegynder pilotprojektet i Thailand: Thai - Danish Co-operation on Sustainable Energy i samarbejde med den thailandske organisation: Appropriate Technology Association, ATA, med støtte fra DANCED. Projektet fortsætter i nye faser og afsluttes i 2008.
 • VE etablerer Skolernes Energi Forum, SEF, for at styrke indsatsen på undervisningsområdet
 • Produktion af interaktivt informationsprogram om solvarme for energiselskabet EnCon
 • SEK starter et 4-årigt projekt vedr. Elvarmekonvertering i det åbne land
 • Supplerende landsdækkende basis-solvarmekampagne
 • På Lynetten i København opstilles 7 stk. 600 kW møller på initiativ af Københavns Miljø og Energikontor

1997

 • OVE udstationerer en medarbejder i 2 år på projektet ”Thai-Danish Co-operation on Sustainable Energy”
 • OVE gennemfører i samarbejde med dk-teknik en opfølgningskampagne på "Fyr bare løs" med tilskud Energistyrelsen
 • Samsø udnævnes til VE-ø i skarp konkurrence med Ærø

1998

 • OVE & SEK udarbejder en plan for 100% vedvarende energiforsyning ”Vi har energien” i samarbejde med en række danske vidensinstitutioner
 • SolenergiCenter Danmark etableres i et samarbejde mellem Dansk Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet og Forskningscenter Risø
 • Folketinget vedtager loven om netto-måling af solcellestrøm
 • I september igangsættes projektet Urban SEED i Sydafrika med den sydafrikanske partner Sustainable Energy Africa. Projektet afsluttes i 2005.

1999

 • 22 kontorer er nu tilsluttet Samvirkende Energi- og Miljøkontorer, SEK
 • Informationssekretariatet for Vedvarende Energi (IVE) nedlægges og afløses af Energistyrelsens nye informationsorgan Energioplysningen
 • Opdatering af interaktivt informationsprogram om solvarme
 • Sol 300 projektet med solceller til 300 huse starter i Jylland og på Fyn på initiativ af EnCon
 • I juni påbegyndte vi forundersøgelserne til etableringen af et vandkraftværk i Mongoliet finansieret af Danida. Projektet afsluttes i 2006 med indvielsen af et ’run-off-the-river’ vandkraftværk på 250 KW.
 • Fra 1999 til 2004 støttede vi etableringen af the Greenhouse Peoples Environmental Centre i det centrale Johannesburg. Vi samarbejdede her med Earthlife South Africa.

2000

 • OVE fejrer sit 25 års jubilæum på vandrehjemmet i Slagelse
 • OVE er med til at producere fire Tv-udsendelser om økologisk renovering af enfamiliehuse: “Byg om - med omtanke”, som blev sendt på DR2, og genudsendt om formiddagen på TV1
 • Gennemførelse af ”Intensiv, regionalt afgrænset solvarmekampagne” i samarbejde med Energiselskabet EnCon
 • Efter forundersøgelser gennemført i 1999 påbegyndte vi projektet: Environment and Energy Improvements through Peoples Participation i Hanoi. Projektet blev afsluttet i 2012.

2001

 • Gennemførelse af ”Kampagne for udskiftning af elvandvarmere i potentielle solenergiområder” i samarbejde med Energiselskabet EnergiMidt

2002

 • OVE deltager i kampagnen ”Rio + 10” sammen med en række organisationer i 92-gruppen

2003

 • OVE gennemfører projektet SMV-energi (Udvikling af nye metoder til opnåelse af el-besparelser i små og mellemstore erhvervsvirksomheder) i samarbejde med en række brancheorganisationer

2004

 • Udvalget om Energisparepuljen etableres som en del af Energiforliget af 29 marts 2004 efter pres fra oppositionen i Folketinget
 • OVE & SEK indsender ansøgning til Energisparepuljen til projektet ”Energispareindsats, lokal information og iværksættelse”
 • Projektet SBI-energi (Energistyring og energibesparelser i småbørnsinstitutioner) iværksættes med støtte fra PSO midlerne
 • Projektet Sustainable Energy Activities in Local Areas of Sofala, Mozambique blev påbegyndt i 2004 og fortsætter i nye faser i et samarbejde med organisationen ADEL.
 • I samarbejde med CARE og Dansk Vietnamesisk Forening gennemførte vi fra 2004 til 2009 allianceprogrammet: Participatory Community Development in An Giang and Soc Trang Provinces, Vietnam.
 • I 2004 og nu som en del af rammeprogrammet påbegyndte vi projektet: Bæredygtig miljø og udvikling i fattige byområder i Kisumu, Kenya.
Scroll to Top