Vind som vedvarende energikilde

 

Beskrivelse af emnet:

Danmark er iblandt de største udledere af CO2 i verden målt pr indbygger. En stor del af den udledning kommer fra vores privatforbrug gennem køb af f.eks. tøj, elektronik og ting til hjemmet. For mange mennesker er det blevet nemt og bekvemt at købe nyt, og et stort forbrug kan være med til at skabe en personlig identitet og for nogle endda føles som en menneskeret. Men når vi bruger flere ressourcer end der findes på Jorden, og privatforbruget udgør en stor del af vores CO2 udledning, må vi finde på nye forbrugsmønstre og mere klimavenlige produkter.

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.