Ha Nam – fra landbrug til by

Affaldssortering i Ha Nam

Ha Nam – fra landbrug til by

Projektet er afsluttet i 2013.

Ha Nam provinsen i Vietnam, 60 km syd for Hanoi, oplever i høj grad nogle af de problemer, der opstår i kølvandet på urbanisering. En urbanisering som sker, når de fattige områder i en region ændrer sig fra intensivt landbrug til en kombination af industri, småindustri og ekstensivt landbrug. Når det sker, opstår store miljømæssige udfordringer i disse områder. Det er alt fra, hvordan man skal forvalte naturressourcer til affaldshåndtering og vandforsyning, sanitet, kloakering samt forurening fra industrier.

Hvor skal affaldet hen?

I Ha Nam har de lokale myndigheder stort besvær med at løse disse problemer og udvikle planlægningsstrategier, som tilmed er baseret på befolkningens behov. Nogle af løsningerne er affaldssortering, kompostering og simpel spildvandsrensning. Billige løsninger som befolkningen selv kan etablere og som VedvarendeEnergi promoverer. Men vi fokuserer lige så meget på at gøre befolkningen mere bevidste om deres behov, og at der er en måde at få disse behov opfyldt. Gennem vores lokale partnere sørger vi for kurser og opbygning af deres generelle færdigheder.

Projektet i Ha Nam begyndte i 2008 og løber frem til 2012. Det overordnede formål er at øge den fattige befolknings kompetencer til at gennemskue, planlægge og gennemføre miljøforbedrende landsbyaktiviteter samt styrke deres forhandlingsevner med de lokale myndigheder, så de selv kan udøve indflydelse på at forbedre deres lokalmiljø.

Det er et bærende element i alle vores projekter at skabe grundlag for at lokalbefolkningen samler sig i organisationer, så de på eget initiativ kan finde løsninger, der forbedrer deres levevilkår.

Små skridt med stor effekt i Ha Nam

Vores lokale projekt kontor er placeret i et af projektområderne (Thanh Ha) i Ha Nam. Her sidder lokale medarbejdere, der giver vejledning og støtte til beboerne i området. Støtten går meget på at give værktøjer i at gå sammen og iværksætte aktiviteter, så de selv kan tage hånd om deres problemer.

Beboerne i Thanh Ha har bl.a udført en lang række lokalprojekter, der håndterer nogle af de grundvilkår, som beboerne i området har levet med. Beboerne i området har selv fundet frem til, hvilke kerneområder der skulle håndteres samt planlagt og gennemført de miljøforbedrende aktiviteter.

  • En komposteringskampagne har medført en lokal produktion af mere end 100 tons kompost
  • Kompostering og affaldssortering er indført – fra husholdnings op til losseplads-niveau
  • Arbejdet med at bygge ny miljøvenlig losseplads er påbegyndt i samarbejde med distrikt og kommune
  • En af kommunerne har indført komposteringssystemer
  • Etableringen af et lokalt informations- og rådgivningscenter.

En vigtig del i projektets succes er, at borgerne har fået øjnene op for værdien af kompost og dets anvendelse i en provins, hvor landbrugsjordens kvalitet bliver stadig ringere. Udover en ren økonomisk gevinst har de samtidig fået en basal forståelse for deres miljø og værdien af et landbrug uden pesticider.  

Effekten af de tiltag, beboerne har iværksat, har været så positive, at myndighederne har fået øjnene 0p for projektets indsatser og er begyndt at kopiere de hidtidige succeser fra Ha Nam til Thai Nguyen provinsen nord for Hanoi.

Kontakt Finn Tobiesen for mere information om vores projekter i Vietnam på tobiesen@ve.dk