Høringssvar: Vedr. EU forordning udskyde auktioner af kvoter for drivhusgasemissioner

VedvarendeEnergi’s høringsvar til forslag til ændring af EU forordning nr. 1031/2010 for at udskyde auktioner af kvoter for drivhusgasemissioner i EU’s kvotehandelssystem i perioden 2013-20.

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere forslaget om at udskyde auktioneringen af et antal kvoter for drivhusgasemissioner.

Vi mener, at Danmark skal støtte forslaget og byde velkomment at EU tilbageholder drivhusgaskvoter i de nærmeste år. Vi finder, at det nuværende overskud af kvoter og de lave kvotepriser har en række ulemper. Det truer klima-og energipolitikken for EU og for en række lande, herunder Danmarks planlagte indsats for en omstilling til vedvarende energi frem til 2020. Det bidrager til, at der kan blive opført kulkraftværker frem for vedvarende energi eller gaskraftværker i en række EU lande.

Det reducerer også de forventede indtægter for EU-landene ved salg af kvoter, og det mindsker midlerne til klimafinansiering. Vi er enige i, at den foreslåede tilbageholdelse på kvoter svarende til 900 mill. ton CO2 vil bidrage til, at drivhusgasuslip vil få en lidt højere pris; men vi mener, at der er behov for større tilbageholdelser for at opnå en stabil kvotepris over 20 €/ton CO2.

Samtidig mener vi, at det bør være det erklærede mål, at etablere en stabil kvotepris over 20 €/ton. I et tidligere oplæg foreslog EU Kommissionen at tilbageholde kvoter svarende til op til 1200 mill. ton CO2. Vi mener ikke, at en lavere tilbageholdelse af kvoter kan forventes at give en stabil kvotepris på et passende niveau på 20 €/ton eller højere. Derfor mener vi, at Danmark skal arbejde for, at der udtages kvoter svarende til over 1200 mill. ton CO2.

Der er også behov for at reducere CDM kvoter i systemet, ideelt set ved at stoppe sammenblandingen af EU’s kvotessystem og CDM-kvoterne, men som minimum ved at stille større krav til CDM-kvoterne om reduktioner, og om deres bidrag til udviklingen. Endelig bør gamle, overskydende kvoter ikke tælle fuldt med i en ny kvoteperiode. Dette mener vi også, Danmark skal arbejde for.

Desuden mener vi, at Danmark skal arbejde for at de kvoter, der tilbageholdes 2013-2015, ikke giver anledning til overskud af kvoter efter 2015 og lave CO2-kvotepriser. Det kan f.eks. ske ved, at de tilbageholdte kvoter på et tidspunkt slettes og dermed ikke udbydes på auktion.

Flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen – gbo@ve.dk