Høringssvar: vedr. forslag til ændring af lov om fremme af VE m.m.

Fra Vedvarende Energi takker vi for muligheden for at kommentere dette lovudkast.
Vi hilser forslaget om forbedring af bl.a. køberetsordningen velkommen.

Mht. værditabsordningen kan vi støtte de foreslåede ændringer af tidsfrister m.m., men vi mener ikke der er behov for a undtage havmøller med udbud fra værditabsordningen. Vi forventer at et evt. værditab for havmøller bliver meget begrænset, men netop derfor er der ingen grund til at udelade muligheden værditabserstatning for boliger i nærheden af havmøller.
Mht. køberetsordningen:

  • vi mener at køberetsordningen også bør gælde for de kystnære havmøller, der bliver omfattet af udbud.
  • vi mener at købere af andele efter køberetsordningen skal danne et vindmøllelaug, som repræsenterer dem overfor opstilleren og overfor andremedejere af den aktuelle vindmølleudbygning. Når udbuddet af andele tilkøbsberettigede er slut, skal vindmølleopstilleren sende alle de købsberettigede en kontaktliste med dem. Når disse andelshavere derefterhar dannet et laug og valgt en repræsentation, er lauget fremover kontakt mellem disse andelshavere, opstilleren af møllerne og andre andelshavere.
  • vi mener ikke at fordelingen af andele udover 50 per person skal prioritere personer i nærområdet, som allerede har fået 50 andele. Såfremt der er overskydende andele når alle i nærområdet har fået deres ønskede andele op til 50 pr. person, skal resterende andele fordeles i hele opstillingskommunen,i det omfang, der er interesse for det.
  • vi mener at usolgte andele ved udbud efter køberetsordningen skal sælges til en uvildig instans, f.eks. Energifonden og at overskuddet herfra skal bruges til energibesparelser og vedvarende energi.
  • vi foreslår at Energinet.dk skal deltage i information om køberet ved at offentliggøre mulighed for køberet samtidig med at opstilleren af møllernes offentliggørelse. Det skal offentliggøres på Energinet.dk’s hjemmeside og via email til interesserede, efter tilmelding på Energinet.dk’s hjemmeside.
  • vi støtter de foreslåede forbedringer for lokale med køberet, ikke mindst den forlængede periode til at beslutte sig til at købe andele.

Vi udbygger og underbygger gerne ovenstående forslag.

Kontakt politisk koordinator Gunnar Boye Olesen, 86227000 eller olesen@ve.dk