Høringssvar: Vedr. oprettelse af et EU-register CO2- kvotehandel efter 2012

VedvarendeEnergis høringsvar til forslag til ændring af EU forordning nr. 1193/2011 om oprettelse af et EU-register CO2- kvotehandel efter 2012.
VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere forslaget.

Vi støtter klart at EU med ændringen forhindrer, at der i CO2-kvotehandelssystemet efter 2012 bruges Joint Implementation (JI) kreditter fra perioden efter 2012 eller kreditter fra ”sent krediterede” JI projekter, hvor kreditter fra perioden op til 2012 bruges til at tillade større udslip efter 2012. Derfor støtter vi klart den danske holdning på disse punkter.

Vi mener desuden, at JI-kreditter ved en kommende Kyoto-periode skal begrænses i forhold til de hidtidiger regler, og vi ser gerne, at man ikke tillader JI-kreditter fremover i kvotehandelssystemet.

Der er også behov for at reducere CDM kvoter i systemet, ideelt set ved ikke at tillade at CDM-kvoter bruges i EU’s kvotessystem; men som minimum ved at stille større krav til CDM – kvoterne om reduktioner og om deres bidrag til udvikling.

Desuden mener vi, at gamle, overskydende kvoter ikke skal tælle fuldt med i en ny kvoteperiode. Dette mener vi også Danmark skal arbejde for.

Flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen – gbo@ve.dk