Høringsvar: Vedr. forslaget ”Amending Directive 2003/87/EC clarifying provisions on the timing of auctions of greenhouse gas allowances”

Vedvarende Energi hilser forslaget velkomment om at reducere antallet af kvoter i EU’s CO2-kvotehandelsdirektiv i de kommende år. Det nuværende overskud af kvoter og de lave kvotepriser har en række ulemper.

Det truer klima-og energipolitikken for EU og for en række lande, herunder Danmarks planlagte indsats for en omstilling til vedvarende energi frem til 2020. Det reducerer også de forventede indtægter for EU-landene ved salg af kvoter og dermed mindsker de midler til klimafinansiering.

Det fremlagte forslag om at give EU Kommisionen er et klart mandat til at tilbageholde kvoter ved en auktion (ved ændring af direktiv 2003/87/ECom om kvotesystemet) er et skridt i den rigtige retning. Kommisionen må så følge op meden tilstrækkelig kraftig reduktion af kvoter, så en mere stabil kvotepris kan etableres, såviodt muligt over 20 €/ton. Der er også behov for at reducere CDM kvoter i systemet, ideelt set ved at stoppe sammenblandingen af EU’s CO2-kvotessystem og CDM-kvoterne, men som minimum ved at stille større krav til CDM – kvoterne om reduktioner og om deres bidrag til udviklingen. Endelig bør gamle, overskydende kvoter ikke tælle fuldt med i en ny kvoteperiode.

Derfor opfordrer VedvarendeEnergi energi til:

  • at Danmark klart støtter den foreslåede ændring af CO2-kvotedirektivet 2003/87/EC og arbejder aktivt for at det vedtages så hurtigt som muligt
  • at Danmark støtter en kraftig reduktion af kvoter for 2013-2015, som de foreslåede 1200 mill. ton i det mest vidtgående forslag i Kommissionens arbejdspapir og Memo om sagen. VedvarendeEnergi foreslår at reduktionen gennemføres med en målsætning om en CO2-kvotepris på mindst 20 €/ton
  • at Danmark arbejder for en reduktion af CDM-kvoter , både ved en reduktion i antallet af CDM-kvoter i kvotehandelssystemet og ved at EU kun tillader kvoter fra projekter, der direkte reducerer fattigdommen, f.eks. ved at give bedre adgang til bæredygtig energi til dem, der mangler det i dag.
  • at Danmark arbejder for at mængden af kvoter, der overføres fra en periode til den næste reduceres, f.eks. ved at devaluere overskydende kvoter så tre gamle kvoter svarer til en ny. Dermed forhindrer man urimelig profit til selskaber, der har købt billige kvoter i en tidligere periode og som vil kunne sælge dem dyrere i en senere periode med en højere kvotepris.
  • at Danmark arbejder for at de kvoter, der tilbageholdes 2013-2015, ikke giver anledning til overskud af kvoter efter 2015. Det kan f.eks. ske ved at de tilbageholdte kvoter på et tidspunkt slettes og dermed ikke udbydes på auktion.

Flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen.