DET GØR VI

Vi hjælper borgere og politikere med at gå fra tanke til handling

DET GØR VI

Vi hjælper borgere og politikere med at gå fra tanke til handling

HOLDNINGEN ER KLAR

Vedvarende energi - Ja TAK

Med det nuværende forbrug af fossil energi, fældning af regnskove m.m. er vi som mennesker ved at gøre jorden 4° C varmere, og dermed starte uoverskuelige ændringer af vort klima med store havstigninger m.m.

Læs mere...

STÆRKT POLITISK ENGAGEMENT

Vi mener

VedvarendeEnergi har jævnligt en kommentar til energipolitiske nyheder i såvel indland som udland. Nogle kommentarer har været optrykt i dagspressen og kommer i vores nyhedsstrøm.

Læs mere...

VI VED BEDRE I DAG

Nej tak til fossil brændsel & a-kraft

Fossilt energiforbrug ødelægger klima og miljø. Det er ofte dyrere end vedvarende energi, som bliver stadigt billigere.  Vi kan allerede nu opfylde energibehovet med vedvarende energi, det kræver bare vilje.

Læs mere...

HJÆLP TIL BORGERNE

EnergiTjenesten

Vi skal spare på den mængde energi vi bruger, hvis vores vision om 100% vedvarende energi i 2030 skal lykkedes. For at styrke den indsats har vi en rådgivningstjeneste, EnergiTjenesten.

Læs mere...

VI HAR ET GLOBALT ANSVAR

Internationalt arbejde

En dansker udleder 10,6 tons CO2 om året. En malier 0,05 tons. Men det er malieren, der først mærker klimaforandringernes konsekvenser. Nogle ledes til fattigdom, og og har ikke resourcerne til at tilpasse sig.

Læs mere...

DU KAN GØRE EN FORSKEL

Vores frivilligplatform

Vi tror på, at omstillingen til et bæredygtigt samfund sker gennem mobilisering og kapacitetsopbygning af lokalbefolkningen. Derfor har vi en stærk frivilligplatform, som rummer frivillige i hele landet.

Læs mere...