Erklæring om frivilligt arbejde i UngEnergi

Dette er en frivilligerklæring - en erklæring der viser, at du løst frivilligopgaver i regi af UngEnergi.

Erklæring om frivilligt arbejde i UngEnergi

Dette er en frivilligerklæring - en erklæring der viser, at du løst frivilligopgaver i regi af UngEnergi.

UngEnergi er en dansk ungdomsorganisation, der arbejder for at samle en hel generation om at standse klimaforandringerne og arbejde for en bæredygtig verden.

UngEnergi fokuserer på aktiviteter, der viser, hvordan du og jeg kan reducere CO2‐udledning, øge anvendelsen af vedvarende energikilder og udøve ansvarlig brug af planetens ressourcer.

Frivilligerklæring
Dette er en frivilligerklæring - en erklæring der viser, at du løst frivilligopgaver i regi af UngEnergi.

Vi bruger frivilligerklæringer til at følge aktivitetsniveauet og engagementet blandt unge. Samtidig bruger vi antallet af frivilligerklæringer til at dokumentere niveauet af frivillighed overfor vores samarbejdspartnere og donorer.

Uanset hvor mange timer du bruger på aktiviteter i regi af UngEnergi, så vil vi gerne bede dig om at vælge et nogenlunde niveau af timer, som du forventer at bruge i indeværende år.