lokalt bornholm front

Bornholms Miljø- og Energiforening

Bornholms Miljø- & Energiforening er en non-profit organisation, der bl.a. driver EnergiTjenesten Bornholm / Bornholms Miljø- & Energicenter.

Bornholms Miljø- & Energiforening ønsker at fremme en bæredygtige udvikling på Bornholm, der tilgodeser økologisk balance mellem vore menneskelige aktiviteter og de naturlige livs-grundlag på øen, og i det omkringliggende hav.

Derfor ønsker vi også at fremme omstillingen af energiforsyningen på Bornholm, så øen hurtigst muligt bliver selvforsynende med vedvarende energi, samt fremme øens omstilling til en reelt bæredygtig udvikling gennem offentlige initiativer som møder og kampagne aktiviteter, samt at tilbyde uvildig rådgivning og bistand på et højt fagligt grundlag, via initiativer der hurtigst muligt gør øen selvforsynende med vedvarende energi i et for alle bæredygtigt miljø.

blue arrowLæs mere om Bornholm som grøn ø

Dialog og uvildig rådgivning

Dialog er foreningens vigtigste redskab. Dialogerne søges og føres på et velinformeret grundlag med politiske beslutningstagere, forvaltningen, virksomheder, foreninger og ikke mindst øens almindelige borgere.

Udover samarbejde og medvirken i ø-relevante planlægningsprocesser, er foreningen via EnergiTjenesten Bornholm engageret i konkret og uvildig rådgivning af borgere og institutioner, der ønsker hjælp til analyser af deres energi- og miljømæssige situation, og støtte til at finde de mest realistiske og fordelagtige besparelses- eller omstillingsforanstaltninger.

Fordi foreningen og EnergiTjenesten Bornholm er uafhængig af kommercielle interesser kan EnergiTjenesten både yde en reel og uvildig rådgivning, på et højt fagligt niveau til alle borgere, og samtidig arbejde ud fra klimaets, miljøets og øens interesser på både kort og langt sigt.

I alle sine aktiviteter indtager Miljø- & Energiforeningen et helhedsorienteret perspektiv, der sikrer at alle muligheder - det være sig i overordnede planlægnings- og prioriteringsspørgsmål, eller konkrete investeringer i private ejendomme - indgår i en samlet betragtning og vurdering af hvad der er de bedste løsninger i de konkret situationer.

Aktiviteter og projekter

Bornholms Miljø- og Energiforening afholder forskellige aktiviteter i løbet af året, det være sig både fyraftensmøder, temaaftener, seminarer og vi får besøg af eksterne oplægsholdere indenfor emner som deleøkonomi og energibesparelser.

Vi byder forslag til nye aktiviteter meget velkomne.

Foreningens adresse og kontor:

Bornholms Miljø & Energiforening / Energitjenesten Bornholm
Bright Park Bornholm (Møbelfabrikken)
Gl. Rønnevej 17a, DK-3730 Nexø

Du kan være med

Du er virkeligt velkommen i vores forening, og ved indmelding støtter du sagen ved at øge foreningens medlemsantal, men også muligheden for at vi sammen kan overkomme mere og på flere områder.

Du finder ligesindede, der ønsker at hjælpe Bornholm til hurtigst muligt at blive et bæredygtigt samfund, som er i størst mulig økologisk balance og selvforsynende med vedvarende energi.

Kontingentet betales én gang årligt, og medlemskabet sikrer dig stemmeret i foreningen og på Generalforsamlingerne, samt modtagelse af foreningens tilbud og oplysninger, og miljømagasinet \"RÅSTOF\" der udgives af vores samarbejdspartner VedvaredeEnergi.

  • 300 kr. for private (+ 150 kr. for hver yderligere person i samme husstand, der ønsker medlemskab)
  • 500 kr. for foreninger, institutioner og virksomheder

 

Kontakt

Flemming Rinds (Formand og sekretær)
Tlf. 32849903 / 4082 9921
E-mail: flemming@bomec.dk

John F. Jespersen (Næstformand)
Tlf.: 5648 3296
E-mail: johnf@bomec.dk

Ib Rasmussen (Kasserer og hjemmeside, udtrådt af bestyrelsen 25/3-2014)
Tlf.: 39671926
E-mail: ib@bomec.dk

Peter Haag
Tlf.: 5649 8348 / 6154 6708
E-mail: peterh@bomec.dk

Carsten Kaspersen
Tlf.: 4444 6008
E-mail: carsten@bomec.dk

Peter Holmgård Christensen (Supleant)
Tlf.: 5649 2446
E-mail: peterhc@bomec.dk

Bente Møller (Supleant, udtrådt af bestyrelsen 25/3-2014)
Tlf.: 5694 9020
E-mail: bente@bomec.dk

Energitjenestens specialister / Kontorpersonale:

Mikkel Engset Høst (Energikondulent / daglig leder)
Tlf: 30353845 / Mob 2029 6876
E-mail: mh@energitjenesten.dk

Johan Lorentzen (Energikonsulent)
Tlf: 3698 6830 / Mob 4012 3672
E-mail: jl@energitjenesten.dk

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.