Danmarks første vindmøllepark ved Rise Mark på Ærø, 1985

Ærø Energi- og Miljøkontor

Ærø Energi- og Miljøkontor er en lokal forening, der arbejder for at fremme vedvarende energi (VE) og miljøtiltag med henblik på bæredygtige løsninger.

Foreningen er uvildig og arbejder uafhængigt af partipolitiske og privatøkonomiske interesser. Vores arbejde er:

·        Energivejledning - vi kommer gerne ud

·        Planlægning, opstart og styring af energiprojekter

·        Afholdelse af offentlige debatmøder

·        Rundvisninger på energianlæg

·        Afholdelse af fyraftensmøder og kurser for håndværkere

·        Samarbejde med lokale firmaer, interesseorganisationer, kommuner og forsyningsselskaber

 

Har du brug for information eller vejledning om energi og miljø eller ønsker hjælp til opstart af energiprojekter kan du altid henvende dig til Energi- og Miljøkontoret.

Vi har kontakt til en lang række eksperter indenfor energi- og miljøområdet og kan også være behjælpelige med at søge om tilskudsmidler til nye aktiviteter og projekter.

Besøg os på vores hjemmeside eller på Facebook.

 

Bliv medlem af foreningen

Som medlem af foreningen for man mulighed for at støtte op omkring initiativer på energi- og miljøområdet på Ærø. Ud over at man på lige fod med andre kan benytte sig af Energi- og Miljøkontorets tilbud om arrangementer og vejledning, modtager medlemmerne også medlemsbladet \"Råstof\", samt vores lokale elektroniske nyhedsbrev.

Som medlem af foreningen får man også mulighed for at præge udviklingen på energi- og miljøområdet aktivt, ved evt. at deltage i foreningens bestyrelse.

Selv om man måske ikke lige synes, at man har tid til at engagere sig i arbejdet omkring foreningens aktiviteter er der god grund til at melde sig ind i foreningen. For at foreningen kan fortsætte sine aktiviteter, er det vigtigt, er der står en bred kreds bag som kan vise udadtil, at mange ærøboere ønsker en grøn ø, som belaster vores miljø mindst muligt.

 

Kontakt

Du kan blive medlem af foreningen ved at kontakte os på telefon 62 52 15 37 eller sende os en e-mail på kontakt@aeroe-emk.dk

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.