lokal vestjylland aktiv

Vestjyllands Energi- og Miljøforening

Vestjyllands Energi- og Miljøforening arbejder bredt med oplysning og debat om energi og miljøforhold. Vi laver og deltager i arrangementer i det område, der tidligere hed Ringkøbing Amt. Blandt andet arbejder vi for mere bæredygtig transport, mere solenergi og for retten til lokal energiforsyning ved opstilling af husstandsmøller

Vi arbejder også med energi- og miljøpolitiske spørgsmål lokalt og nationalt, hvor VEMF deltager aktivt i samarbejdet med VedvarendeEnergi.
Lidt om Vestjyllands Energi- og Miljøforenings historie:

Vestjyllands Energi- og Miljøforening blev stiftet i sommeren 1986 i Ringkøbing. Foreningen har siden da haft kontorfaciliteter ved Ringkøbing, ved Bundsbæk Mølle og i Lem, hvorfra vi har informeret om vedvarende energi og energibesparelser. VEMF er én af de lokale energiforeninger bag EnergiTjenesten i Midtjylland og dens kontor ligger i Skjern.

Aktiviteter og projekter

Vestjyllands Energi- og Miljøforening er aktive i arbejdet med at udbrede vedvarende energi i vestjylland. I 2009 indsendte vi blandt andet en indsigelse til kommunens forslag til en temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern kommune, og fik følgende tilbagemelding:

"I forbindelse med beslutningen har byrådet behandlet jeres indsigelse/bemærkning vedrørende husstands- og minimøller til følge, i det at byrådet har besluttet at ændre retningslinje 21 og 22 i temaplanen".

Vi har sendt kommentarer til Ringkøbing Skjerns KOMMUNEPLAN 2010, da vi mente, at der var for mange restriktioner på opstilling af minimøller og husstandsmøller.

Vi udsender nyhedsbreve til lokalforeningens medlemmer et par gange om året.

Vil du tilmeldes nyhedsbrevet, så send en mail til formand Henning Bo Madsen.

Du kan være med

Du kan blive medlem af Vestjyllands Energi- og Miljøforening, hvis du gerne vil følge med i, hvad der sker omkring vedvarende energi og miljø eller hvis du gerne vil støtte vores forening.

Flere gange om året afholder vi forskellige arrangementer for vores medlemmer. Det kan være workshops om at lave egne solfangere, foredrag om bæredygtig transport eller udflugter til virksomheder og private, der har igangsat spændende tiltag inden for vedvarende energi.

Som medlem modtager du også det digitale magasin "RÅSTOF" 8 gange årligt. Det er et rigtig godt magasin for folk med interesse for miljø, vedvarende energi og bæredygtigt byggeri.

Kontingent for medlemsskab i Vestjyllands Energi- og Miljøforening (kontingent betales årligt):

  • Enkeltperson  275 kr.
  • Husstand  350 kr.
  • Firma / institution   500 kr.

Kontakt

Henning Bo Madsen, Ringkøbing (Formand). Medl. af Ringkøbing-Skjern kommunes Energiråd, medlem af bestyrelsen for EnergiTjenesten Jylland-Fyn.
Tlf: 71 75 08 16
E-mail: henningbomadsen@gmail.com

Bjørn Hubert, Kloster (Kasserer)

Clavs Draiby, Vedersø (Leder lokalt demonstrationssted) besøg efter aftale, ring: 40 17 20 58.

Robert Jensen, Ringkøbing

Carsten Sohl, Varde (Suppleant) Energirådgiver i EnergiTjenesten

blue arrow Du kan også besøge vores Facebook-side

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.