INTERNATIONALT PERSPEKTIV

VedvarendeEnergis internationale afdeling arbejder med bæredygtig udvikling i nogle af verdens fattigste områder

INTERNATIONALT PERSPEKTIV

VedvarendeEnergis internationale afdeling arbejder med bæredygtig udvikling i nogle af verdens fattigste områder

Globalt ansvar

VedvarendeEnergi arbejder internationalt med en udviklings- og klimadagsorden. Vi er tilstede i Øst og Vestafrika og samarbejder med lokale organisationer om at give nogle af de mest udsatte mennesker bedre mulighed for at håndhæve deres rettigheder indenfor klima og miljøspørgsmål.

I både Danmark og i verdens fattigste lande er der behov for jævnligt at minde regeringer og myndigheder om at de er sat i verden for os og ikke omvendt.

Vores internationale programmer understøtter en bedre organisering og samarbejde mellem ligesindede lokale civilsamfundsorganisationer.

Et stærkt og velorganiseret civilsamfundsmiljø kan sørge for at også almindelige mennesker bliver hørt når sparsomme ressourcer skal fordeles. Gennem konkrete lokale indsatser indenfor klima, miljø og grøn energi giver vores programmer eksempler på hvordan dette kan gøres.

Den internationale klima- og miljøindsats skal hos VedvarendeEnergi altid gå hånd i hånd med fattigdomsbekæmpelse. Derfor er vores udgangspunkt først og fremmest de mennesker, der bor og lever på stedet. Ny eller gammel teknologi der eventuelt introduceres er kun interessant for os hvis den indgår i en lokal planlægning, bliver efterspurgt og kan vedligeholdes lokalt.

Gå til vores engelske afsnit for detaljeret information om vores internationale arbejde www.sustainableenergy.dk

Gå til hjemmesiden

Global handling

Industrialisede lande med høj CO2 udledning, som bl.a. Danmark, er årsag til klimaforandringerne. Landbrug, industriel produktion og overforbrug af fossile brændstoffer har bidraget til, at CO2-udledningen har firedoblet sig over godt 100 år. Så længe vi fortsætter vores nuværende forbrugsmønstre, vil den negative udvikling fortsætte. Klimaforandringerne er et globalt problem - og derfor må der tages globalt ansvar.

Vi opfordrer derfor dig til at tage ansvar for at reducere din egen klimapåvirkning, være med til at støtte op om de lande, der rammes nu - og være med til at sætte klimaansvar på den politiske dagsordenen.

Læs mere om, hvordan du kan bidrage til bæredygtig udvikling og en mere lige verden på klimaansvar.ve.dk

BALANCE

Hvad mener du om balancen i udledning af CO2?

En dansker udleder i gennemsnit 10,6 tons CO2 om året. En malier udleder i snit 0,05 tons. Der er mange gode grunde til at rette op på den ubalance. Igangværende hurtige klimaændringer risikerer at vende op og ned på verden de kommende 10 til 20 år. De mange positive fremskridt der er sket i forhold til at få millioner af mennesker ud af fattigdom risikerer at blive rullet tilbage.

FN verdensmål

I INTERNATIONAL AFDELING FOKUSERER VI ISÆR PÅ 6 MÅL

Vores programmer er inspireret af og tager afsæt indenfor mål 7 og 13. Hvor mål 1, 5, 16 og 17 afspejler den måde vi arbejder på i forhold til at nå målene indenfor klima og energi.

Du kan læse mere om verdensmålene (SDG) på FNs hjemmeside.

development_goals