OM ORGANISATIONEN

VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne.

OM ORGANISATIONEN

VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne.

Om organisationen

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng. Læs vores vedtægter

Klimaforandringerne kender ingen grænser. Derfor er VedvarendeEnergis indsats både lokal, national og international. Vores aktiviteter spænder fra miljøgrupper på danske ungdomsuddannelser, møder med politikere til støtte til lokale borgergrupper i Mozambique.

Vi mener, at alle kan gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden. Der skal handles nu - i vores egen hverdag og på politisk plan. Uanset om du er almindelig borger, politiker eller skoleelev - om du bor i Danmark eller Kenya - kan du gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden. Læs vores strategi 2018-21

Vision

”En bæredygtig verden”

Vi ønsker et samfund, der prioriterer miljømæssig balance og økonomisk og social lighed, og hvor vi alle påtager os et medansvar for at opnå dette. Vi ser global ansvarlighed som en forudsætning for at nå en bæredygtig verden.

Mission

Via dialog, involvering og oplysning vil vi søge at påvirke til holdnings- og adfærdsændringer, der fører til den grønne omstilling.

Vores styrke er, at vi i dialogen kan anvise konkrete løsninger, der løser opgaven i et helhedsorienteret perspektiv. Via innovative projekter og partnerskaber fokuserer vi på aktiviteter, hvor markedet og stat ikke har sine prioriteter. Gennem positiv italesættelse fremmer vi processer, der er med til at til fremme omstillingen til et bæredygtigt samfund.

 

Seneste årsrapporter:

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

 

Seneste referater fra bestyrelsesmøder:

B-møde 6. dec 2019

B-møde 6. sep 2019