Atomkraft nej tak

Atomkraft - nej tak!

Der er aktører på energiområdet, som foreslår atomkraft som et fornuftigt alternativ til den vedvarende energiforsyning.

Et af deres argumenter er, at atomkraft er billig. At atomkraft er en billig energikilde, gælder dog i praksis kun for ældre værker, hvor investeringen er betalt. Prisen for nye atomkraftværker er langt højere end kraftværker, der er baseret på vindkraft, biomasse eller gas- og kulkraft. Dertil kommer de omkostninger, der ligger i at nedlægge gamle atomkraftværker og at håndtere det radioaktive affald. Endvidere giver hele atomkraftens brændselskæde problemer; fra uranminer, over oparbejdning til affaldsdepoter.

VedvarendeEnergi – det daværende Organisationen for Vedvarende Energi, OVE – blev grundlagt i 1975 ud fra et ønske om at opstille alternativer til atomkraften. I dag er VedvarendeEnergi stadig lige kritisk over for atomkraft som energikilde.

I den såkaldte 4. generations a-kraft er det meningen at bruge thorium som råstof frem for uran. VedvarendeEnergi mener, at der er store problemer, risici og omkostninger ved at udvikle en thorium-uran233 reaktor, og at tidsperspektivet er alt for langt.

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.