Nyd livet med et lavt energiforbrugvision ikon forbrug

Danskere med energivinduer sparer ikke blot på varmeregningen, de oplever også mindre kuldetræk og bedre komfort. Deres A-mærkede hvidevarer bruger ikke bare mindre strøm, de larmer også mindre. Så hvorfor spilder vi stadig så meget energi i vores huse?

I Danmark er vi kommet langt med at spare på energien. Vi bygger nogle af verdens mest energieffektive huse, men 90% af os bor dog stadig i bygninger, der ikke lever op til dagens standard: 280.000 husstande fyrer stadig med forurenende olie; 120.000 har strømslugende elradiatorer; 80% af vores bygninger er ikke tilstrækkeligt efterisoleret. Vi er måske kommet langt i forhold til før, men vi er stadig langt fra at udnytte vores potentiale for et lavere og renere energiforbrug.

Gør det for pengenes skyld - og glæd dig til resten

En undersøgelse fra 2013 fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at 93% af dem, der har fået energirenoveret deres hus, er tilfredse, og 87% vil anbefale andre det samme. Det er især besparelsen på energiregningen, der motiverer mange til at skifte ruder og efterisolere, mens det efterfølgende i lige så høj grad er et bedre indeklima, bedre komfort og forventet øget salgsværdi, der nævnes som gevinst.

Med så stor tilfredshed burde vi se mange flere energirenoveringer i Danmark, og det er paradoksalt, at man i de seneste år har reduceret den uvildige informationsindsats og kampagner om energibesparelser. Den udvikling skal vendes, især fordi man anslår, at 26% af vores varmeforbrug ikke skyldes bygningens stand, men fx forkert indstilling af radiatorer, uøkonomiske hvidevarer osv. Undersøgelser viser op til 300% forskel i energiforbruget mellem ellers identiske husstande, så der er virkelig noget at hente.

      Sådan sparer vi på energien:

  • Støt uvildig information og kampagner om energibesparelser
  • Fortsæt boligjobordningen målrettet energiforbedringer
  • Indfør lånegarantiordning for udkantsområder
  • Justér energiafgifter, så de fremmer energibesparelser
  • Pålæg kommunerne at planlægge udfasning af naturgas

Bedre økonomiske vilkår og opfyldelse af lovkrav

En del, især yngre, boligejere har dog både viden og motivation, men mangler økonomi. Her kan Danmark lade sig inspirere af Sverige, Tyskland, Holland, England og Irland, der alle har forskellige tilskuds- og støtteordninger.

I Danmark kan vi fx: Forsætte boligjobordningen, men som en målrettet ordning for energiforbedringer og som en tilskuds- i stedet for fradragsordning, da det motiverer flere: Udvikle en lånegarantiordning for energirenovering og udskiftning af oliefyr og energibesparelser i udkantsområder, hvor realkreditlån er svære at få: Reducere faste afgifter ved fjernvarme: Pålægge kommunerne at planlægge udfasning af naturgas til fordel for enten fjernvarme eller varmepumper.

Sidst, men ikke mindst, så bør vi kræve af husejere og håndværkere, at de opfylder de gældende energikrav. Det nytter ikke at have verdens bedste bygningsreglement, hvis det ikke efterleves. Der er behov for efteruddannelse i byggerierhvervene kombineret med bedre information til husejerne og bedre håndhævelse fra myndighedernes side.

Der er et kæmpe potentiale i erhvervslivet

I erhvervslivet er der også et kæmpe potentiale: Ved at investere 57 milliarder kr. frem til 2025 i energibesparelser og vedvarende energi, kan der spares 6,6 milliarder kr pr. år. og spares 1/3 af energiforbruget. Det er især el- og varmeeffektiviseringer, samt udskiftning af olie- og gasforbrug med varmepumper, træflis og biogas i industrien, der kan reducere fossilt energiforbrug. Der er brug for aftaler, der involverer erhvervslivet i energiomstillingen, men også bedre lånemuligheder.

VedvarendeEnergis notater om energibesparelser i boliger og erhverv:

blue arrowBaggrundsnotat om bygninger

blue arrowBaggrundsnotat om omstilling i erhverv

blue arrowBaggrundsnotat om industrien


 

VedvarendeEnergis energivision      
er støttet af Velux Fonden
VedvarendeEnergis energivision er støttet af Veluxfonden

 

 

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.