Vindmøller forsyner i dag en trdjedel af danmarks energiforbrugVedvarende energi virker - hvorfor venter vi?

Når danskeren tænder for kaffemaskinen, drejer på radiatorventilen eller sætter sig ud i bilen, bruger han i dag mest klimabelastende energi. Om få år kan han gøre det samme udelukkende med vedvarende energi.

Vindmøller forsyner i dag næsten 40% af Danmarks elforbrug. Solceller hjælper, når vinden ikke blæser. Solfangere og varmepumper kan give os varme huse og varmt vand. Træ, halm og biogas kan supplere forsyningen, når der ikke er nok sol og vind. Det er kendte grønne løsninger, der til sammen kan forsyne os med 100 procent vedvarende energi. Vi behøver ikke at vente.

Vind virker

Vindkraft er den vigtigste energikilde i en dansk omstilling til vedvarende energi, dels fordi vi har meget vind, dels fordi vindmøller er relativt billige, dels pga. deres lave belastning af miljø og natur. I dag har vi en vindmøllekapacitet på 5.000 Megawatt, hvilket dækker en tredjedel af vores nuværende elforbrug.

I 2030 skal vi op på 13.000 Megawatt vindmøller - ikke blot til at klare vores elforbrug, men også for at levere energi til opvarmning af huse og strøm til elbiler og eltog - og det kan vi godt finde plads til, både på land og på havet. VedvarendeEnergi foreslår at halvdelen opstilles på land, da det er det billigste, og da det giver lokale  fordele, hvis det organiseres rigtigt. Resten skal så stå på havet, de fleste ud for kysterne, hvor det kun er lidt dyrere at opstille dem end på land.

      Sådan skaber vi en bæredygtig energiforsyning:

  • Sæt 11.000 Megawatt som mål for vindkraft i 2030
  • Indfør bæredygtighedskriterier for danske biobrændsler og forhøj produktion og forbrug
  • Forhøj tilslutningsloftet for solceller til 200 Megawatt om året
  • Genemfør en dynamisk elafgift, så det bliver billigere at bruge vindmølle- og solcellestrøm

Begrænset brug af bæredygtige biobrændsler

Når vinden ikke blæser, har vi brug for vores kraftværker, der fungerer ligeså godt på træ, halm og biogas, som på kul og naturgas. Faktisk er det så nemt at omstille vores kraftværker til biobrændsler, at vi skal passe lidt på: Biobrændsler er en begrænset ressource, som vi ikke bare kan bruge løs af.

En bæredygtig anvendelse af biobrændsler skal sikre: At miljøet beskyttes, så biodiversitet og vandmiljø ikke lider skade; at produktionen hverken skader fødevareproduktion eller er så intensiv, at kulstofindholdet i jorden ikke kan opretholdes.

I et energisystem baseret på vedvarende energi skal vi højst bruge 75% mere biobrændsel, end vi gør i dag, og det kan vi faktisk selv producere, uden at det koster os mere - hverken økonomisk, miljø- eller klimamæssigt. Men internationalt er der ikke udsigt til, at vi kan håndhæve effektive bæredygtighedskriterier. Derfor mener VedvarendeEnergi, at vi må fokusere på danske bæredygtighedskriterier og begrænse vores brug af biobrændsler til den mængde, vi selv kan producere bæredygtigt. Vi skal ikke forvente at kunne løse de globale miljøproblemer med import.

Fjern barriererne for solenergi, geotermi og store varmepumper

Udover biobrændslerne kan solenergi, geotermi og varmepumper supplere vindkraften, hvis vi fjerner en række barrierer: Et bureaukratisk loft over tilslutning af solceller umuliggør en udbygning: Vi skal op på 200 Megawatt om året, før solcellerne kan supplere vindkraften. Geotermi, hvor man henter varme fra jordens indre, kan udbygges til brug i fjernvarmen. Og solvarme kan supplere, både til enkelte huse og til fjernvarme.

Billig vindmøllestrøm kan effektivt bruges til fjernvarme ved hjælp af store varmepumper, men høje elafgifter på vindmøllestrøm forhindrer investeringer. Her er behov for en dynamisk elafgift, der er lav når sol- og vindkraftproduktionen er høj. Der er muligheder nok.

VedvarendeEnergis notater om vedvarende energi:

blue arrowBaggrundsnotat om sol

blue arrowBaggrundsnotat om vind

blue arrowBaggrundsnotat om biomasse

blue arrowBaggundsnotat om geotermi

blue arrowBaggrundsnotat om bølgekraft


 

VedvarendeEnergis energivision      
er støttet af Velux Fonden
VedvarendeEnergis energivision er støttet af Veluxfonden

 

 

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.