Geotermi som vedvarende energikilde

Andre energikilder under udvikling

Ud over de gængse og kendte teknologier vi i dag har sat i spil, kan vi med en målrettet indsats og udvikling af geotermi og bølgekraft også booste vores energiforsyning med varme fra jordens indre og kraften fra havets bølger.

Bølgekraft - en ny energikilde

Danske forslag til bølgekraftanlæg ser lovende ud. De næste fem år skal vi demonstrere, at bølgekraften kan indgå i energiforsyningen, hvorefter vi kan starte en udbygning.
En udnyttelse af bølgekraften har den fordel, at bølgerne kommer forskudt i forhold til vinden. Selv når vinden er løjet af, skaber bølgerne altså stadig energi.

Geotermi

Der er mulighed for at udnytte geotermi i store dele af Danmark til fjernvarme. Der er allerede mindre geotermianlæg i Thisted og København. Desværre er varmen fra selv 3 km dybe boringer ikke varm nok til direkte at forsyne fjernvarmen, som man f.eks. gør på Island. Derfor skal dansk geotermi kombineres med varmepumper, der kan hæve temperaturen 10-20'C.

Hvad med varmepumper

Mange regner jordvarme - og luftvarme med varmepumper - med til vedvarende energi. Varmepumperne optager varme fra jord eller luft og bruger strøm. Dermed får man 2-5 gange så meget varme ud, som man bruger af el. Hvis varmepumper forsynes med el fra gammeldags kraftværker, hvor 2/3 af brændslets energi ender som spildvarme, så er der intet vundet med varmepumper.

Hvis varmepumperne derimod forsynes med el fra vindmøller og anden vedvarende energi, giver det god mening at bruge luftvarme og jordvarme. Derfor indgår varmepumper som en del af VedvarendeEnergis energivision, både til huse uden for fjernvarmesystemerne og til fjernvarmeanlæg. Det er her vigtigt, at varmepumperne udstyres med varmelagre, så deres drift kan afpasses efter elproduktion med vedvarende energi.

 

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.