Folkeligt ejerskab

For at vindeventyret skal blive en succes, er det altafgørende, at vi har en folkelig opbakning for indføringen af vind i den danske energiforsyning. Jo større grad af opbakning og ejerskab, jo større er succesen. Øsamfund som Samsø og Ærø har med al tydelighed bevist, at det netop er vejen frem. Når alle er med, kan det næsten kun gå for langsomt med at få sat møller op.

Det vindvenlige samfund - lokalt ejerskab

På Samsø og Ærø er vindmøllerne populære blandt øens beboere. Forklaringen er enkel: Vindmøllerne er ejet på andelsbasis af lokale. Samtidig går en del af overskuddet fra møllerne til lokalområdet En del andre steder i landet protesterer borgere, når vindmølleinvestorer vil sætte store vindmøller op tæt på deres boligområde.

Konklusionen er ligetil: Er man medejer af en vindmølle - eller giver den klare, lokale fordele - er det straks nemmere at acceptere den som \"nabo\". Det lokale ejerskab fører også andre fordele med sig. Når den vedvarende energiforsyning bliver forbrugerejet, stiger interessen og ansvarligheden helt automatisk for både de lokale, nationale og globale energi-og miljøproblemer.

Energien skal være ejet af forbrugeren

Uden politisk vilje til at støtte op om medejerskabet kommer der ikke for alvor skub i udviklingen af den folkelige deltagelse. Derfor mener VedvarendeEnergi, at både kraftvarmeværker og vindmøller skal være forbrugerejede.

For at sikre den folkelige opbakning til nye vindmøller skal mindst halvdelen af nye vindmøller ejes lokalt, af vindmøllelaug, kommuner og fonde, hvor udbyttet kommer lokalsamfundene til gode. Også havmølleprojekter skal åbnes for forbrugereje, selvom de ikke har direkte naboer

Og det skal kunne betale sig for den almindelige borger at investere i vindmøller. Skatteordninger er her et vigtigt politisk virkemiddel. Man må i dag have en indtægt fra private vedvarende energianlæg på 7000 kroner uden at skulle svare skat af det. Det gælder altså for alle anlæg talt sammen - herunder også fx solceller og ikke kun vindmølleanparter.

Forbrugeren skal også være producent

VedvarendeEnergi lægger vægt på, at el og varme ikke bare skal være en vare, som sælges til forbrugerne. Solceller, solfangere og små vindmøller kan sættes op på alle hustage.

På den måde kan forbrugeren producere el og varme til sig selv, men også til naboen og til det fælles energisystem.

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.