Sol som vedvarende energikilde

Når solen skinner

Både solvarme, der giver varmt vand, og solceller, der kan producere strøm, kan den enkelte dansker selv sætte op på taget. Danmark har til sammenligning med Tyskland og Østrig ikke mange solenergianlæg Hvad angår solceller, fik vi dog en kick-start i 2012, hvor der blev installeret 200 MW solceller, men afregningsordningen for solceller er nu blevet dårligere. Hvis det lykkes at reducere priserne på solceller, som mange regner med, vil udviklingen fortsætte. Dog vil de nye regler for afregning for solceller - indført fra 2013 - efter alt at dømme betyde en væsentlig nedgang i antallet af solgte anlæg. VedvarendeEnergi har sat et mål om 4000 MW solceller i 2030 som en del af en energiforsyning med 100% vedvarende energi.

Der skal også gang i udbygningen med solvarme, og derfor forslår vi, at alt nybyggeri og alle tagrenoveringer uden for fjernvarmen udføres med solvarme. Inden for fjernvarmeområderne kan solvarme fordeles mellem huse og fællesanlæg tilknyttet fjernvarmen. Et godt eksempel er Marstal Fjernvarme, der har verdens største solvarmanlæg og et stort varmelager, der kan lagre solvarme fra sommer til vinter.

 

 

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.