Vind som vedvarende energikilde

Vind virker

At bruge vinden er en rigtig fornuftig løsning, fordi vi har vind i rigelige mængder i Danmark, og fordi vi har teknologien til at udnytte vinden.

Havvindmølleparken ved Horns Rev med 91 møller producerer alene strøm til at forsyne alle husstande på Fyn med el. En enkelt 2 MW vindmølle på land producerer lige så meget strøm, som 1000 danske husholdninger bruger. Der er med andre ord et enormt energipotentiale i at udnytte vinden.

Vores energivision peger på, at der er behov for en tredobling af vindkraften i forhold til i dag for at nå VedvarendeEnergis mål om 100% vedvarende energiforsyning i 2030. Vindkraften skal derfor udbygges både til lands og til havs.

Vind til lands

På land kan vi udvide kapaciteten til mindst 5000 MW vindkraft, svarende til 2500 møller på 2 MW hver. Dermed kan vi producere 70% mere vindkraft på land, end vi gør i dag. Hvis vi vælger møller på omkring 2 MW, er der behov for langt færre møller, end vi har i dag. Det er ikke noget formål i sig selv at vælge store møller: På land skal møllerne indpasses i landskabet. Der skal også være små husstandsmøller ved huse på landet. Vindmøller påvirker lokalområdet, og derfor bør vindmølleprojekter organiseres, så lokale beboere og lokalområdet får gavn af møllerne. Det kan ske med vindmøllelaug, hvor lokalebefolkningen investerer i møllerne. Det kan også ske med møller, der ejes af kommuner eller fonde, som sikrer, at overskuddet kommer lokalområdet til gavn.

Vind til vands

Danmark har store potentialer for vindkraft til havs, både nær kysterne og længere til havs. Vi kan uden problemer udvide kapaciteten til 5000 MW eller mere. 5000 MW vindkraft til havs er næsten en femdobling i forhold til i dag, men planerne er allerede, at kapaciteten fordobles frem til 2020, så vi er godt på vej.
Den nuværende udbygning med havmøller sker med statslige udbud, som i praksis betyder, at kun store elselskaber som danske DONG og tyske EON kan være med. Det giver dyrere vindmøllestrøm og forhindrer at interesserede danskere selv kan være med til at investere i havmøller. Derfor mener VedvarendeEnergi, at også vindmøllelaug og andre folkelige organiseringer skal have reel mulighed for at byde på havmøller.

Og kystvind

Jo længere vindmøllerne kommer fra kysten, jo dyrere bliver strømprisen fra møllerne, Der er derfor gode grunde til at sætte så mange møller op på land som der er plads til og at sætte en del af havmøllerne tæt på kysten. Det kan være tæt på havne, som vindmøllerne på Middelgrunden ved København, eller det kan være på grunde tæt ved kysterne, som møllerne på Paludans Flak syd for Samsø.
Når havmøller kommer tæt på kysten, bør lokalt ejerskab prioriteres, så dem, der kan se møllerne hver dag også får gavn af dem.

Sådan reducerer vi endnu mere

Varmepumper har den egenskab, at de producerer mere energi, end de bruger. Moderne varmepumper kan lave 1 kWh elektricitet om til mindst 3 kWh varme. Ved at sætte store varmepumper på vores kraftvarmeværker kan man omdanne vindmøllestrøm til fjernvarme, når vinden blæser. En del af varmen kan så lagres i store varmetanke til stille perioder, og dermed holde vore huse varme i flere dage.  På den måde kan vi bruge vindkraften til opvarmning på en meget energieffektiv måde.

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.