EU's kvotesystem reducerer ikke CO2-udslippetSol og vind kan spare Danmark for 9 milliarder kroner om året

Danskeren har gennem de seneste 16 år betalt mere og mere for sin energi på grund af stigende priser på kul, gas og olie, og selv med de seneste prisfald er fossil energi stadig dyreren end den var år omkring år 2000, også når der er taget højde for inflation. Den vedvarende energi er derimod faldet vedvarende i pris, og energieffektive produkter er også blevet meget billigere.

VedvarendeEnergis energivision påviser, at en 100 procent omstilling til vedvarende energi allerede i 2030 er den billigste løsning sammenlignet med en række alternative muligheder med fortsat brug af fossil energi. Faktisk kan vi spare omkring 9 milliarder om året ved at speede op for den grønne energi frem for at vente med 100 procent vedvarende energi til 2050, som ellers foreslået af regeringen.

Grøn energi falder i pris

Faldende priser på sol- og vindenergi samt stigende priser på olie er hovedårsagerne til, at regnestykket falder ud til den grønne energis fordel. Brug af elbiler og eltog er blandt VedvarendeEnergis vigtigste forslag til en hurtig omstilling. Selvom elbiler i dag er dyrere, forventes det at de bliver billigere omkring år 2020 (samlede omkostninger til køb + vedligeholdese).

Omfanget af nye, dyre havvindmølleparker skal desuden begrænses, og i stedet skal der opsætte flere landmøller.

Billige lånemuligheder til energirenoveringer skal desuden nedsætte både industriens og privatboligernes forbrug af el og varme betragteligt.

Det er blot nogle af over 100 forslag, der er en del af en hurtig omstilling til vedvarende energi, dels hver for sig vil give andre fordele i form af bedre huse, en blødere trafik, færre stressede i trafikken, mindre støjplage og lokal forurening, og mange andre fordele.

blue arrowVedvarendeEnergis samlede politiske forslag

blue arrowVedvarendeEnergis forslag til dynamisk elafgift

 

Vedvarende energi er billigst*

Scenarie Samfunds-mæssige omkostninger Meromkostning i forhold til Vedvarende-Energis
forslag
CO2-udslip fra energiforbrug
VedvarendeEnergis energivision, 2030 62,3 milliarder kr. 0 kr. 0 tons
Energistyrelsens brintscenarie, 2035 71,4 milliarder kr. 9,1 milliarder kr. 13 millioner tons
Ingen nye politiske tiltag efter 2020 80,7 milliarder kr. 18,4 milliarder kr. 26 millioner tons

*Sammenligning af scenarier for fuld omstilling, delvis omstilling og minimal omstilling. Omkostninger er for energiforsyning til indenlandsk energiforbrug og kan ikke sammnelignes med Energistyrelsens beregninger, der også omfatter energi til skibe og fly samt skibs-, tog- og bilmotorer.

Indsatsen skal koordineres

Det er vigtigt at få koordineret energiindsatsen: "En omstilling til vedvarende energi bliver både hurtigere og billigere, hvis alle samfundets parter sidder med om bordet.

For at opnå en effektiv omstilling, er det vigtigt også at inddrage borgerne, så f.eks. landmøller bliver opstillet med naboerne og ikke imod naboerne. Endelig skal vi planlægge en transportomstilling, hvor færrest mulig tvinges til lang daglig transport, og hvor trængsel minimeres med udbygning af den kollektive transport\".

Der er arbejdspladser i at gå forrest

Nogle mener, at vi mister arbejdspladser i Danmark ved en ambitiøs klimapolitik. Det forholder sig stik modsat: Den hurtige omstilling skaber mange tusinder af ekstra arbejdspladser i perioden 2015-2030, og lidt færre ekstra arbejdspladser i årene efter 2030. Det svarer godt til den forventede udvikling, hvor vi aktuelt har arbejdsløshed; men på lang sigt kan forvente en mindre arbejdsstyrke med den aldrende befolkning.

Vores hidtidige energipolitik har f.eks. skabt gode vilkår for en vindmølleindustri, der i 2014 beskæftigede 28.000 mand. Ved en ambitiøs klimapolitik sikrer vi et hjemmemarked for vores virksomheder, der giver dem et forspring i forhold til deres konkurrenter.

Hele verden skal igennem en grøn energiomstilling, enten af klimahensyn eller på grund af mangel på fossil energi, og vi har i Danmark gode kort på hånden til at udvikle de løsninger, der skal bruges.

Vi har simpelthen ikke råd til at lade være.

 


 

VedvarendeEnergis energivision      
er støttet af Velux Fonden
VedvarendeEnergis energivision er støttet af Veluxfonden

 

 

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.