mere kollektiv transportLangtidsparker benzinbilen

Hver gang en dansker starter bilen om morgenen for at køre på arbejde, bruger han fire gange så meget energi som, hvis han tog bussen eller toget.

I dag kommer en tredjedel af den danske CO2-udledning fra transportsektoren. Vi er nødt til at få udledningerne fra transporten under kontrol for at bremse klimaforandringerne. Vi skal gøre to ting: Benzin- og dieselbiler skal udskiftes med elbiler, og den kollektive transport skal bruges langt mere. Danskeren skal ikke starte bilen om morgenen - han skal cykle hen til det nærmeste tog eller nærmeste bus.

blue arrow Du kan også læse mere i VedvarendeEnergis positionspapir på transportområdet - hvad er status?

Elbiler er fremtidens individuelle transportmiddel

Allerede i dag kan en elbil køre over 150 km på en opladning, og dens rækkevidde bliver uden tvivl større, fordi batterierne bliver stadigt bedre. I et Danmark med 100% vedvarende energi består mindst halvdelen af bilparken af elbiler og resten af hybridbiler med større rækkevidde.

Det lyder måske urealistisk, men i Norge er elbiler mere solgte end benzinbiler pga. en aktiv elbilpolitik. Lad os blive inspireret af Norge og lade elbilerne udgøre 10% af vores bilpark allerede i 2020.

      Sådan skaber vi grøn transport:

  • Sæt en målsætning om 10% elbiler i 2020
  • Investér massivt i kollektiv trafik
  • Reformér afgifter og fradrag, der fremmer personbilisme
  • Stands investeringer i nye motorveje og broer, der kun skaber mere trafik og ikke mere vækst

Vi vil gerne bruge kollektiv trafik

Den største udfordring ligger dog ikke at udskifte benzin- med elbiler, men i at bruge vores transportmidler bedre: I dag kører to tredjedele af alle køretøjer kun med én passager. Men den udvikling kan vi vende, for erfaring viser, at vi vælger de gode kollektive løsninger.

Da der i 2010 kom hurtigere tog mellem København og Århus steg passagertallet over Storebælt med 10%, mens biltrafikken gik tilbage, og passagertallet i Københavns Metro steg med en million i 2013 samtidig med, at man præsterede landets højeste tilfredshedstal.

For at få folk fra bilen over i busser og tog, er der behov for massive investeringer i kollektiv trafik. 200 milliarder vurderer vi i VedvarendeEnergi, svarende til de sidste 20 års samlede trafikinvesteringer. Togfonden på 28 milliarder, der blev besluttet i 2013 er en god start, men ikke nok. Der er samtidig behov for et opgør med afgifter, der tilgodeser personbiler, fx transportfradraget, befordringsfradraget, og de såkaldt \"grønne\" registreringsafgifter, der giver et hul i statskassen på 7 milliarder kr. om året i forhold til tidligere. Kollektiv trafik er meget grønnere, og de penge burde investeres dér i stedet.

Biler giver ikke vækst

Mens der er sket fremskridt med at reducere CO2-udslip fra energiforsyningen og fra bygninger, er udslippet fra personbilerne steget - ikke mindst fordi det bliver stadig nemmere og billigere at køre i bil, men dyrere at køre kollektivt. Bilkørsel og CO2-udslip vokser uanset, om vi har økonomisk vækst eller ej. En af grundene til det er, at staten investerer i nye motorveje og broer med den begrundelse, at det skaber arbejdspladser, selvom fx beskæftigelsesprocenterne i Region Syddanmark og i Nordjylland har været upåvirket af milliardinvesteringer i Storebæltsbroen og Hirtshalsmotorvejen.

Det vigtigste for en grøn transportsektor er politisk vilje til at bryde med den vedtagne opfattelse af, at biler skaber vækst. Det passer simpelthen ikke.

VedvarendeEnergis notater om omstilling af transporten:

blue arrowBaggrundsnotat om trafik (transport)

blue arrowBilens rolle i 100% - VE-fremtid

blue arrowTransportscenarie

blue arrowInternational transport


 

VedvarendeEnergis energivision      
er støttet af Velux Fonden
VedvarendeEnergis energivision er støttet af Veluxfonden

 

 

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.