Vi skal have mere el til transporten

Biler, busser og tog på el og brint er mere effektive og mere miljøvenlige end køretøjer på benzin og diesel. Men kun hvis elektriciteten produceres af vedvarende energi. Derfor skal vi udskifte vores transportmidler i takt med, at vi får udbygget den vedvarende energi.

Skift til mere energieffektive transportmidler

Vi kan forbedre transportmidlerne. Der er allerede biler, busser og tog på markedet, som er langt mere energieffektive end de, der er i brug i dag. Da afgifter udgør en stor del af udgifterne både til nyindkøb og til løbende drift, har Folketinget indflydelse på, hvilke transportmidler der vil være attraktive at købe og bruge. Det påvirker primært køb af biler og lastvogne. Brug af de mest energieffektive busser og tog kan fastsættes politisk gennem aftaler med tog og busselskaber.

Skift drivmiddel / brændstof i transportmidler

Vi skal også væk fra de fossile brændsler, (benzin og diesel) som nu dominerer transporten.

El-baserede transportløsninger er mere effektive - og også mere miljøvenlige, hvis elproduktionen er det. På togområdet er el allerede dominerende i mange europæiske lande - men Danmark halter bagefter. Batteridrevne elbiler og på længere sigt hybridløsninger med el og brint med brændselsceller kan også give betydelige effektivitetsforbedringer i forhold til de nuværende benzin- og dieselbiler, samtidig med at drivmidlerne kan produceres på basis af vedvarende energi.

Biler drevet af flydende biobrændsler i forbrændingsmotorer er ikke mere effektive end benzin og dieselbiler. Derfor skal der bruges el-baserede løsninger, hvor det er muligt. Flydende biobrændsler og biogas bør i fremtiden kun anvendes til specielle formål - fx visse entreprenør- og landbrugsmaskiner, visse skibe og fly.

Brint brugt i brændselsceller er mindre effektiv end el, men mere effektiv end motorer. Derfor er brint den bedste løsning til transport, hvor elbiler og tog ikke kan klare opgaven.