Hvordan bremser EU klimaforandringerne?

De menneskeskabte klimapåvirkninger giver anledning til nye og endnu mere dystre forudsigelser om klodens fremtid. Derfor er det glædeligt, at den danske regering vil gøre en alvorlig indsats for at reducere drivhusgasudslippene med 40% allerede i 2020

(i forhold til 1990). Desværre er der kulsorte skyer over Europa, som kan true planerne.

CO2-kvotesystemet revner

De danske planer bygger bl.a. på EU’s klimapolitik; men her er en krumtap ved at revne: CO2-kvotesystemet. Priserne for at udslippe CO2 er halveret siden 2009. Dermed er der mindre sparet ved at omstille fra kul, olie og gas til vedvarende energi. Og for Danmark betyder det, at elselskaberne ikke kan spare ret meget på kvotekøb ved at omstille fra kul til vedvarende energi.

Det er ikke noget mysterium, at kvoteprisen falder: Der er uddelt for mange gratis kvoter i denne kvoteperiode (2008-2012), og de suppleres med CDM-kvoter fra projekter i udviklingslande, bl.a. en række kinesiske projekter med tvivlsom effekt for klimaet. Læg dertil, at kvoter overføres fra år til år, så overskud af kvoter påvirker kvotepriserne i mange år.

EU står over for en ny kvoteperiode 2013-2020 med færre gratiskvoter, idet elselskaberne fremover skal købe deres kvoter på auktioner. Det løser desværre ikke ret meget.

Løsningen ifølge VedvarendeEnergi

Hvis kvotesystemet skal være effektivt, skal der være langt færre kvoter.  De tvivlsomme kvoter fra dårlige CDM-projekter skal stoppes, og de mange ubrugte kvoter fra den igangværende periode skal devalueres. EU-Kommissionen har foreslået at tilbageholde nogle af de kvoter, der skal sælges på auktioner.  Hvis forslaget kommer igennem, vil det bringe prisen på kvoter lidt op; men der vil stadig være for mange gratiskvoter og CDM-kvoter. Der er derfor alvorligt behov for nytænkning: Enten skal kvotesystemet erstattes af noget andet, f.eks. CO2-afgifter, eller også skal det grundlæggende revideres. Her må progressive lande som Danmark gå i front med gode forslag – og supplere med egne løsninger. Vi kan f.eks.pålægge kraftværkerne en afgift, i perioder hvor kvoteprisen er lav og Danmark eksporterer kulkraft.

Af Gunnar Boye Olesen, politisk koordinator, VedvarendeEnergi