Japan efter Fukushima

 pol akraft japan

Japan efter Fukushima

Katastrofen på Fukushima har med et slag omvendt japanerne fra grænseløse atomkrafttilhængere til bæredygtighedsfortalere og atomkraftmodstandere. Før Fukushima ulykken var 60% tilhængere af atomkraft. Nu er 86% af befolkningen imod atomkraft i Japan!

Af Søren Hermansen

Et jordskælv med katastrofale følger

Den 11. marts rystede et jordskælv Japans undergrund med en styrke, der var usædvanlig og helt katastrofal. Få timer senere var Fukushima Daiichi ikke længere et atomkraftværk, der forsyner Japans industri og samfund med billig og rigelig strøm, men et forfærdeligt problem der helt ude af kontrol fremstod som et af det industrielle paradigmes mareridt. Et atomkraftværk ude af kontrol stiller ikke bare spørgsmål om den efterfølgende stråling men har også konsekvenser for den nationale politik, sikkerhed og forståelse. Fukushima den 11. marts blev et symbol på linje med 11. september 2001 i New York, hvor terror rystede den amerikanske selvforståelse. Verden er af lave, og det ser desværre ud til, at vi ikke er forberedt på at reagere konstruktivt, når disse uundgåelige hændelser sker.

Amerikanerne reagerede ved at jagte Osama bin Laden i 10 år, fordi de mener, at hævnen er en del af helbredelsen. Japanerne er stadig i chok, efter at det på forfærdelig vis blev klart, at der slet ikke er styr på sikkerhed og konsekvens i områder med så stor risiko for jordskælv. Den japanske regering står med et problem, som ikke kan ryddes op i vores tid eller de næste generationers for den sags skyld.

Oprydning

Modreaktioner er forventelige. Men i Japans tilfælde har der været meget stille. Den 11.september, den symbolske dato for terrorhandlingen i New York og halvårsdagen for jordskælvet i Fukushima, gik 10.000 mennesker på gaden i Tokyo i en fredelig demonstration dels i sympati for de mange ofre jordskælvet og den efterfølgende tsunami krævede, men også for de mennesker der er blevet hjemløse efter at strålingen i et område på 80 kilometer i diameter rundt om Fukushima er erklæret uegnet til beboelse. Folk der kan, er allerede flyttet. De, der ikke kan, er prisgivet en stråling, der overstiger alle grænser. Regeringen har nedsat en oprydningskommission, der ud over at rydde op skal slå husdyr ned og fjerne landbrugsproduktion, der er ødelagt, og som under ingen omstændigheder må komme på markedet. Miljøminister Sakihito Ozawa står med en opgave, som nærmest er tabt på forhånd.

Energibesparelser på 20% er realiseret

Efter Fukushima brød sammen og måtte lukke produktionen, er adskillige andre værker lukket ned for nærmere inspektion og vedligeholdelse. Den japanske befolkning i Tokyo området og nordpå op til og omkring Fukushima er blevet bedt om at spare på energien. Japanerne skal finde 15% besparelser, hvilket omtrent svarer til den procentdel af den samlede el produktion, der i dag kommer fra atomkraftværker. Besparelserne blev organiseret af regeringen. Gadelys og offentligt elforbrug blev halveret og aircondition, som i Japan udgør næsten halvdelen af det samlede elforbrug, blev skruet ned, således at der blev 2-3 grader varmere i den afkølede bygningsmasse. Folk fik lov til at gå uden slips på arbejde, en ellers uhørt mangel på pli i Japan, men i denne situation er der ligefrem lavet en kampagne, der hedder cool bizz, hvor man får en nål, der viser, at man er solidarisk med cool bizz tanken og accepterer et lidt varmere arbejdsklima. Der er allerede sparet mere end 20% af el forbruget på den måde.

Vedvarende energi skal med i energiplanlægningen

Ulykken er måske indirekte med til, at atomkraft i fremtiden helt kan undværes, men hvordan skal det organiseres? Hvad med grøn energi, sol, vind og biomasse. Den 12. september blev der taget beslutning om at indføre en fastpris aftale for vindkraft i Japan. Der er endnu ikke fastlagt en pris, men regeringen har besluttet at indføre det, der i internationale sammenhænge kaldes feed in tarif.  Danmark var sammen med Tyskland blandt de første lande, der indførte fastpris aftaler for vedvarende energi. GreenPeace og andre græsrodsorganisationer kæmpede dengang for at få vedvarende energi med i den offentlige energiplanlægning. Fastprisaftalerne viste sig at være en god ide. Den har ført til en udbredt anvendelse af vedvarende energi især vindkraft i netop Tyskland og Danmark. Det er et stort skridt i positiv retning for vedvarende energi og for at befolkningen kan deltage i udviklingen af et grønnere Japan. Men for nogen er det langt fra nok!

Søren Hermansen i Japan

Søren Hermansen fra VedvarendeEnergi besøgte den 13. – 19. juni 2011 med en erhvervsdelegation og Kronprins Frederik Japan – omtrent tre måneder efter et underjordisk jordskælv, ca. 130 kilometer øst for Japans kyst, resulterede i en tsunami, som forårsagede voldsomme ødelæggelser i landet. Ødelæggelserne omfattede atomkraftværket Fukushima 1, hvor flere eksplosioner ramte reaktorerne den 12. marts 2011. Søren Hermansen skrev efterfølgende en artikel til magasinet Vedvarende Energi & Miljø om tiden efter Fukushima.

Dette er et uddrag af artiklen.

 

13 – 19 juni 2011 Med en erhvervsdelegation  og Kornprins Frederik