Kisumu vil selv

Kisumu vil selv

Kisumu kommune har udarbejdet konkrete tiltag, der skal fremme en bæredygtig og lokal udvikling af byens fattige slumområder med fokus på borgerinddragelse. Implementeringen af kommunens tiltag halter desværre bagefter, af den simple grund, at myndighederne ikke har ressourcerne og redskaberne til at involvere lokalbefolkningen. Uden denne involvering er udvikling i områderne umulig, da beboerne ikke alene kan udføre de nødvendige forbedringer

Det nødvendige ejerskab

For at få skabt en dialog mellem myndighederne og beboerne i slumområderne, indgår VedvarendeEnergi ind i et samarbejde med lokale organisationer. Endvidere hjælper VedvarendeEnergi med at etablere fora, hvor de mange involverede parter i slumområderne kan mødes.

Vi giver beboergrupperne metoder, holdning og viden, som udruster dem til aktivt at skabe deres eget arbejde i samspil med omgivelserne og de aktuelle byudviklingsprocesser. Beboernes gennemslagskraft styrkes ved at de etablerer sig i grupper, som arbejder med problemområder de selv vælger. Det kan f.eks. være at forbedre vandforsyningen.