Klimatilpasning ikke længere nok – hvad med tabene?

Når skaderne er sket efter klimaforandringerne – og måske er uigenkaldelige -, hvem skal så betale? Det er et af de omstridte spørgsmål, som forhandlerne på klimakonferencen i Doha, der indledes mandag, skal drøfte og måske tage stilling til.

På FN’s indlæg under COP 18 i Doha, der starter I dag, 26. november til 7. december 2012, kan fokus komme til at få en ekstra dimension, der handler om ”tab og ødelæggelser” (“loss and damage”), når det globale ansvar for klimaforandringerne skal rammesættes.

Den ekstra problemstilling understreger, at en simpel tilpasning til en verden der bliver stadig varmere, ikke længere er nok.

Der er ikke en aftalt enighed om, hvad definitionen af “tab og ødelæggelser” rummer, men blot at den refererer til en bred vifte af skader, der er opstået i udviklingslandene på grund af klimaforandringerne – skader som ikke længere kan undgås ved blot at reducere og tilpasse os klimaforandringerne.

Læs hele indlægget på irinnews.com