Klimatopmøde hos verdens største CO2-udleder!

Så er klimatopmødet COP18 startet i Doha, Qatar, som har et af verdens højeste drivhusgasudslip pr. indbygger – over dobbelt så højt som USA’s. Da der kun bor 1,4 millioner i Qatar, er det selvfølgelig ikke Qatars udslip,

der truer verdens klima; men alligevel.

Vi må så håbe, at placeringen af COP18 her i Qatar i Den Arabiske/Persiske Golf kan være med til, at både Qatar og nabolandene begynder at gøre en indsats for at reducere deres udslip. Det var dog ikke hensigten fra Qatars regering med at få COP18 til landet. Vi var nogle, der havde frygtet, at hensigten var at sabotere klimaforhandlingerne; men så slemt ser det nu ikke ud til at være. Det bedste bud er, at målet for Qatars værtskab simpelthen var at sætte Qatar på verdenskortet ved få en stor begivenhed til landet. Dagens hovedhistorie i Doha News er da også, at COP18 bringer flere folk fra hele verden til Qatar end nogen tidligere begivenhed.

Udsigterne for klimaet svinger mellem nogenlunde og temmelig dårligt

Hvad er de så vi 20.000 konferencedeltagere skal bruge de næste uger på: Der er en lang, official dagsorden, og udsigterne for klimaet svinger mellem nogenlunde og temmelig dårligt. Mandagen startede med et plenum, hvor landene talte om deres forventninger til konferencen. EU lagde ud med en optimistisk tone, selvom EU reelt ikke har meget at komme med. Et eksempel er hvordan EU’s mangel på enighed om støtte til de fattigste lande med at reducere udslip og tilpasse sig til ændringer, behændigt blev vendt til, at EU vil fortsætte med at bidrage, også efter 2012, og at man står ved målsætningen om 100 mia. $/år fra 2020. Det var det, alle landene blev enige om ved COP15 i København.

Hvad sker der med klimateknologicentret?

Jeg vil i år følge en mindre, konkret del af forhandlingerne: Oprettelse af et klimateknologicenter, der blev aftalt sidste år ved COP17. Siden har der været en proces, hvor FN’s miljøprogram, UNEP, er blevet udvalgt som vært for centret. Det har desværre betydet at den globale miljøfond, GEF, ikke vil finansiere centrets opstart, som vi regnede med sidste år. GEF regnede med selv at blive vært for centret, og de er tilsyneladende blevet sure, da det ikke skete. Så pt. mangler der penge til at starte det center, som landene er blevet enige om. Det er så et praktisk problem, der gerne skal løses under COP18. Måske kan Danmarks klimafond give et bidrag? Fra NGO’erne i International Network for Sustainable Energy (INFORSE) og det større miljønetværk Climate Action Network vil vi også fokusere på, at det nye center skal forpligtes til at lave nogle solide miljøvurderinger af effekterne af de teknologier, som centret skal promovere. Det skulle jo ikke blive et center for atomkraft, GMO’er eller andre tvivlsomme forslag til at reducere klimaproblemerne.