Klumme: Slip vindmøllerne fri

En gennemsnitsfamilie kan komme til at betale 1700 kr. mere i el og varme i 2020, vurderer regeringen i ”Vores energi” – oplægget til det kommende energiforlig. Men den merudgift kan blive betydeligt mindre, bl.a. fordi regeringen kan droppe de dyre havmølleudbud,

siger miljøorganisationen VedvarendeEnergi.

Vejen til 100% vedvarende energi kræver mange flere vindmøller, men hvis udbygningen sker med de alt for dyre havmølleudbud, som regeringen foreslår, bliver det en kostbar affære. Det går i sidste ende ud over den almindelige dansker, der kan se frem til en unødvendig ekstra regning for el og varme. Erfaringer fra den planlagte vindmøllepark ved Anholt – hvor kun DONG bød ind – og erfaringer fra England og Tyskland peger i samme retning: Udbuddene skræmmer mange investorer væk og gør det umuligt for mindre aktører at være med. Resultatet er, at de tilbageværende storinvestorer nærmest selv kan sætte prisen.

Hvis man i stedet vælger en fast pris på el fra havmøllerne, og hvis staten ikke bestemmer præcist hvor møllerne skal stå, så åbnes der for langt flere aktører. Det giver også mulighed for, at folkelige initiativer kan være med. Der er nu 5-7 aktuelle initiativer for mindre, kystnære havmølleparker, startet af aktive borgere, kommuner og andre lokale aktører. I regeringens oplæg er der 1200 MW store havmølleparker og kun 400 MW af de kystnære.

Med en fast afregningspris kan interesserede planlægge havmølleprojekter uden fordyrende krav til placering og tidsplaner. De kan så sætte investeringerne i gang, når priserne er gunstige for vindmøller, offshore-fundamenter, etc. Samtidig har en række mindre aktører lavere krav til afkast end de store. Det giver alt sammen mulighed for billigere havmøllestrøm. Og hvis Danmark kan etablere billigere havmøller end andre, så er der også potentiale for mere eksport af dansk vindmølleteknologi.

Det er ikke kun ændrede regler for havmøllerne, der kan gøre regningen for et energiforlig mindre. En del af de 1700 kr./år skal gå til energibesparelser. Med de stigende priser for fossil energi vil den del af omkostningerne resultere i stigende besparelser, og til slut kan det blive en økonomisk fordel for forbrugerne.

VedvarendeEnergis analyser viser, at en omlægning til vedvarende energi kan – gjort på den rigtige måde – give os en billigere energiforsyning end fortsat brug af stadig dyrere fossile brændsler. Men hvis omlægningen ikke bare skal gavne miljøet, men også samfundets og forbrugernes økonomi, skal den gennemføres rigtigt. Det handler om at vælge politikker, der både virker og giver en udbygning til en rimelig pris.

af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi.

kilde: energy-supply.dk