Kort om Mozambique

Information om Mozambique

Kort om Mozambique

Mozambique er et at verdens fattigste lande. 75% af Mozambiques ca. 24 millioner indbyggere tjener mindre en 2 USD om dagen og landet er placeret som nr. 165 ud af 177 lande på UNDP’s Human Development Index. Til sammenligning er en indtjening på 1,25 USD er den officielle fattigdomsgrænse.

National strategi for bekæmpelse af fattigdom

Regeringens nuværende strategi for bekæmpelse af fattigdom, (Poverty Reduction Action Plan) løber fra 2010 til 2014. Det overordnede mål med planen er at øge produktion indenfor fiskeri og landbrug, arbejde med jobskabelse i alle sektorer, øge uddannelsesniveauet og generelt fokusere på bedre forvaltning og styring af offentlige midler.

Adgang til energi er en udfordring

Mere end 90% af befolkningen benytter sig af biomasse til at dække basale energibehov og mere end 95% har ingen adgang til elektricitet. Landsbyboerne må ofte se elektriciteten ført forbi deres landsby uden derved at kunne få del i udviklingspotentialet. Uden elektricitet begrænses produktive aktiviteter og uddannelse til de timer, hvor der er dagslys.

Miljø og sundhed hænger sammen

Den uhensigtsmæssige brug af træ er desuden medvirkende til nogle af de alvorlige miljømæssige og sundhedsmæssige problemer, befolkningen kæmper med i Mozambique – både på landet og i byerne. I de tæt befolkede byområder er der desuden store problemer med manglende adgang til vand og sanitet, hvilket er en yderligere årsag til befolkningens generelt lave sundhedstilstand. Det er en udfordring for myndighederne i Mozambique i tilstrækkelig grad at involvere de fattige i beslutningsprocesserne omkring nye udviklingstiltag.

 

Nøgletal i forhold til Danmark:

  Mozambique    Danmark   
Areal   799.400 km2 43.100 km2
Befolkning (2011) 24 mio. 5,5 mio.
Bybefolkning 38% 87%
Gennemsnitlig levealder 50 år 78 år
BNP/indbygger (UN data 2009)    418 US$ 56.687 US$
Energiforbrug/indb. (2005)  21 GigaJoule 153 GigaJoule
CO2 udslip/indb. (2008) 0,1 Ton 8,4 Ton