Manglende adgang til vand, sanitet og grønne energikilder

Affaldsoprydning i Vietnam

Manglende adgang til vand, sanitet og grønne energikilder

VedvarendeEnergi har haft projekter i Vietnam siden 2000 og alle er afsluttet i 2013. Projekterne i de fire provinser Ha Nam, Thai Nguyen, Thai Binh og Hanoi har handlet om at give de fattigste indbyggere i byområder og på landet mulighed for at forbedre deres egne vilkår.

I Hanoi, Hanam og Thai Nguyen har vi arbejdet med, hvordan man skal forvalte naturressourcerne, håndtere affaldet og forureningen fra industrier. Vigtigt var også, hvordan der kan etableres en ordentlig vandforsyning, sanitet og kloakering. I Thai Binh har vi arbejdet med tilsvarende indgangsvinkler, og formålet var at udvikle lokal energiproduktion og selvforsyning.

I 2009 afsluttede vi et større projekt i landområdet i Mekong-deltaet. Mekong-deltaet er hjemsted for minoritetsgruppen khmererne, der lever i udbredt fattigdom og marginalisering. Khmererne mangler især alternative indkomstkilder til landbrug.