Ny forening for solcellerejere

Solcelleejere får nu deres egen forening, hvor de kan udveklse erfaringer om deres solcelleanlæg.

Der er indkaldt til en stiftende generalforsamling den 31. januar.

– Der har allerede har været 2200 besøgende på vores hjemmeside og 45 har indmeldt sig. De fleste har bopæl i postnumre der begynder med 4xxx, men der er folk fra alle dele af landet. Vi arbejder målrettet mod at gøre denne hjemmeside til et forum for uafhængig og opdateret vidensformidling, skriver den kommende forening bl.a. på deres hjemmeside www.solcelleejere.dk

Kun for private solcelleejere

Foreningen har haft en del forspørgsler om, hvorvidt de vil optage firmaer eller foreninger som medlemmer.

– Det er afgørende vigtigt for os at være uafhængige, og firmaer kan ikke optages (de har deres egne brancheorganisationer). Om foreninger kan optages som forening må overlades til generalforsamlingen. Foreløbig har vi sagt nej, men arbejder målrettet mod at udvikle netværkssamarbejdet med relevante foreninger og organisationer, skriver den kommende forening på hjemmesiden

Program for den stiftende generalforsamling til Foreningen for Solcelleejere

Tid: Tirsdag d. 31.januar 2012 kl 19.30

Sted: Tømmerupvej 20 4400 Kalundborg.

Bemærk: Første del af aftenen er et offentligt møde med gratis adgang. Derefter en kort pause, hvor man kan indmelde sig i foreningen.

Anden del af aftenen er kun for medlemmer!

Program:

Første del

19.30 Statsautoriseret revisor Steffen Møller Jensen gennemgår skatteforholdene og besvarer efterfølgende spørgsmål.
20.30 Pause

Anden del
20.45 Den stiftende generalforsamling indledes med følgende dagsorden:
1. valg af dirigent & 2 stemmetællere.
2. Beslutning af navn. Forslag: Foreningen af solcelleejere
3. Beslutning af formål. Forslag: det beskrevne under visionen
4. Medlemmer. Forslag: alle private ejere eller interesserede, men ikke virksomheder.
5. Udmeldelse: Via mail til kasser
6. Kontingent: Forslag max 100 kr / år
7. Bestyrelse: forslag 3 personer (formand, kasserer & sekretær) for 2-årig periode. Sekretær og kasserer vælges ulige år, Formand lige år
8. Vedtægtsændringer: forslag mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for.
9. Opløsning af foreningen kan ske hvis 2/3 af medlemmerne stemmer for.

I pausen og efter generalforsamlingen bliver der rig lejlighed til at udveksle erfaringer med de øvrige medlemmer.
Vi har ingen penge, men vi låner lokalerne gratis mod at folk køber drikkevarer. Så det vil vi hermed opfordre til at I gør.