Oliefyrsejerne kan spare penge med energiforliget

At der kan være penge at spare for forbrugerne, er temmelig overset i debatten om det seneste udspil til energiforliget. Hidtil har det handlet den merudgift, som den enkelte forbruger bliver pålagt. Selvom forbrugerne i følge udspillet skal betale 3,9 milliarder kr. pr. år

til nye tiltag og afgifter i 2020, så ser stigende energipriser ud til at vende billedet, og energiforliget ender mest sandsynligt med at blive en gevinst for forbrugerne.

VedvarendeEnergi har regnet på hvad energiforliget betyder for forbrugerne. Konklusionen er, at for et typisk hus i et større fjernvarmeområde er der med det seneste forslag 20kr/måned at spare, hvis energipriserne fortsætter med at stige. For et hus med oliefyr er der hele 825 kr/måned at spare, hvis man skifter til varmepumpe, biomassefyr eller fjernvarme. Det seneste udspil til energiforlig øger altså de økonomiske fordele for forbrugeren ved en omstilling til vedvarende energi.

Der er derfor intet belæg for, at energiforliget gør det dyrere at være dansker, faktisk tværtimod: Uden et holdbart energiforlig bliver det dyrere at være dansker.

Her er baggrunden for konklusionen:

For et parcelhus på 130 m2 med fjernvarme var energiforliget oprindeligt forventet at koste 83 kr/måned i 2020. Men med det seneste udspil, og hvis kulprisen indtil 2020 stiger til det niveau, som kul koster til leverance i 2013, så bliver omkostningen vendt til en månedlig besparelse på 20 kr/måned. For det samme hus, opvarmet med oliefyr, skulle besparelsen ved at omstille til varmepumpe (som energiforliget støtter) ved det oprindelige forslag til energiforlig være 580 kr/måned Men med de nye forslag og med en råoliepris på 150 $/tønde, som mange regner med, bliver den forventede besparelse 825 kr/måned. Hvis oliefyrsejeren vælger biomassefyr, eller fjernvarme (i områder hvor det er muligt), er der som regel lignende besparelser at hente.

Yderligere forslag: Hvis man ændrer det seneste forslag til energiforlig, så en af de to store havmølleparker erstattes af flere kystnære møller og flere landmøller (en 600 MW havmøllepark erstattes af 400 MW kystnære møller og 400 MW landmøller), kan forbrugerne spare yderligere omkring 425 mill. kr tilsammen i 2020, og i eksemplet ovenfor er der en yderligere besparelse omkring 200 kr/år, hvis partierne kan blive enige om den mere decentrale løsning.

Der er dog nogle, der har brug for hjælp til omstillingen. Den familie, der i dag har svært ved at betale varmeregningen med oliefyr eller måske elvarme, har også svært ved at finansiere omstillingen. Mange af disse familier bor i udkantsområder i Danmark. En hjælp til omstilling for disse familier må også være en del af energiforliget.

For yderligere oplysninger. Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi. Tlf. 24 26 99 33. Mail: olesen@ve.dk