Kort om Vietnam

Vietnam - et land i udvikling

Kort om Vietnam

Vietnam er en kommunistisk republik med 1-parti-system og uden statsreligion, men med udbredt buddhisme. Befolkningen består af 87% vietnamesere og over 50 forskellige etniske minoriteter, med kinesere og khmerer som de mest udbredte.

Vietnam har siden 1986 været i en rivende økonomisk udvikling, som pt. i Asien kun overgås af Kina. Selvom der er sket en stor reduktion i andelen, som lever under fattigdomsgrænsen, fra 58% i 1993 til 16% i 2007, er Vietnam fortsat et fattigt land. Fattigdommen er meget udbredt på landet, især blandt etniske minoriteter.

Vietnam map

Den økonomiske udvikling har ikke formået at omfatte alle i befolkningen i lige grad, ligesom den har forårsaget store miljømæssige problemer.

Når byerne har en befolkningstilvækst, der er kraftigt stigende, uden at de basale sanitære og miljømæssige forhold har kunnet følge med, betyder det, at kun halvdelen af befolkningen i Vietnam har adgang til ordentlige sanitære forhold. Men også i landområderne og i grænseområdet mellem land og by har befolkningen problemer med at skaffe adgang til rent vand, sanitet og ikke-forurenende energikilder. Når de basale daglige behov ikke kan dækkes, fastholdes de fattige i fattigdom. Vietnam står således i de kommende år fortsat over for en lang række udviklingsudfordringer inden for naturressourceforvaltning, miljø og energiområdet.