Omstilling til vedvarende energi kan blive langt billigere

I disse dage forhandles der om Danmarks omstilling til vedvarende energi. Debatten har hidtil mest handlet om hvor dyrt det bliver, men regnestykket er forkert. Omstillingen bliver billigere end ved at fortsætte med fossil energi, blot man gør det rigtigt

og tager fordelene med i regnestykket. Hvis man udover økonomien, tager de sparede miljøomkostninger og det teknologiske forspring med, så er der ikke meget at betænke sig på.

Debaten om energiforliget

Debatten om energiforliget handler mest om de 5,6 milliarder, som forbrugerne skal betale. Men regnestykket medregner ikke de fordele, omstillingen giver. Gevinsterne ved energibesparelser mangler, elprisen bliver presset ned af flere vindmøller, og man glemmer fordele ved mindre afhængighed af importeret olie, gas og kul og deres svingende priser. Hvis priserne for olie, gas og kul fortsætter med at stige, kan vedvarende energi og energibesparelser give besparelser for forbrugerne – også når de nye omkostninger indgår. Dertil kommer fordele med øget beskæftigelse, og at Danmarks internationale position på området styrkes.

Faste afregningspriser fremmer initiativerne

Alligevel bør man se kritisk på regeringens forslag.  Billigere for forbrugerne bliver det, hvis de dyreste former for vedvarende energi undgås. Man bør ex. erstatte de alt for dyre havmølleudbud med faste afregningspriser for vindmøller til havs. Med faste afregningspriser – som vi har for landmøller – kan også folkelige initiativer og kommuner, som arbejder for kystnære havmølleparker ved København, Sønderborg og Århus, være med. Samtidig kan investorerne sætte møllerne op, når priser på møller, fundamenter mm.er gunstige. Det betyder mindre udgifter til havmøller og kan dermed give billigere vindmøllestrøm. Kombineres det med en øget indsats for lokalt ejede møller på land, hvor fordelene kommer alle i området til gode, vil der også være folkelig tilslutning til flere landmøller, som giver billigere vindmøllestrøm.

Vi har brug for den ambitiøse energiplan

Vi håber, at regeringens ambitiøse energiplan bliver gennemført med over 50% vindkraft i 2020. Det har Danmark og verden brug for. Men vi håber også, at regeringen vil tage imod et par gode råd, så det ikke bliver dyrere end nødvendigt. Det giver både de mest tilfredse forbrugere, og er det bedste eksempel for andre lande.

Jakob Worm og Gunnar Boye Olesen, miljøorganisationen VedvarendeEnergi