De 17 Verdensmål - PARTNER

Partnerskab med VedvarendeEnergi

SDG PARTNER

Partnerskab med VedvarendeEnergi

Partnerskab om de 17 verdensmål

VedvarendeEnergi har tilknyttet en række lokale energi- og miljøforeninger. Foreningerne bliver drevet af frivillige ildsjæle, der bruger deres fritid på at påvirke lokalpolitikerne og oplyse borgerne om vedvarende energi og bæredygtigt miljø.

Overskrift

 • Bullet 1 Name of the element

  Enter description text here.

 • Bullet 1 Name of the element

  Enter description text here.

 • Bullet 1 Name of the element

  Enter description text here.

 • Bullet 1 Name of the element

  Enter description text here.

Kontakt

Sekretariatsleder

Bjarke Rambøll

Tlf.: 20270344
E-mail: br@ve.dk

Vores samarbejdspartnere

 • Case 1

  VedvarendeEnergi har tilknyttet en række lokale energi- og miljøforeninger. Foreningerne bliver drevet af frivillige ildsjæle, der bruger deres fritid på at påvirke lokalpolitikerne og oplyse borgerne om vedvarende energi og bæredygtigt miljø.

Klimalov

Sammen med 11 af Danmarks største miljø- og udviklingsorganisationer rejste VedvarendeEnergi et borgerforslag om en dansk klimalov, der skal sikre, at Danmark træder aktivt og forpligtende ind i kampen mod klimaforandringerne. De 11 organisationer fik opbakning til forslaget fra 68.000 borgere, der gerne så, at Danmark vil tage større klimaansvar. Klimaloven skal fastslå, at reduktion af drivhusgasser er et tværgående hensyn, der bør indgå i alle politikker og være et centralt mål for hele samfundet. Loven skal forpligte Danmark til at sætte 5-årige bindende nationale klimamål, der lever op til Paris-aftalen. Partnerskaber af mere politisk karakter kan medvirke til, at vigtige politiske sager kan få langt større slagkraft og mobilisering i borgere.

 • Case 1

  VedvarendeEnergi har tilknyttet en række lokale energi- og miljøforeninger. Foreningerne bliver drevet af frivillige ildsjæle, der bruger deres fritid på at påvirke lokalpolitikerne og oplyse borgerne om vedvarende energi og bæredygtigt miljø.

Merkur Bank

Merkur Bank er et kundeejet pengeinstitut, der arbejder for en bæredygtig verden for mennesker og natur. VedvarendeEnergi samarbejder med Merkur Bank om en særlig kontoform for dig, der ønsker at tage del i kampen mod klima- og miljøproblemer. Opretter du en Klimakonto hos Merkurbank, støtter du VedvarendeEnergis arbejde i Danmark og internationalt for en grøn fremtid, hvor ren, fossilfri energi, miljøhensyn samt social og økonomisk ansvarlighed går hånd i hånd. Ved at sætte dine penge i en Klimakonto støtter du VedvarendeEnergis arbejde for at mindske klimaforandringernes ødelæggende konsekvenser i bl.a. Kenya og Mozambique. Du støtter også vores politiske arbejde, hvor vi søger at skubbe Danmark i retning af 100 % vedvarende energi i 2030, samt vores arbejde for at engagere og mobilisere den danske befolkning i den grønne omstilling.

 • Case 1

  VedvarendeEnergi har tilknyttet en række lokale energi- og miljøforeninger. Foreningerne bliver drevet af frivillige ildsjæle, der bruger deres fritid på at påvirke lokalpolitikerne og oplyse borgerne om vedvarende energi og bæredygtigt miljø.

Århus Kommune

Aarhus Kommune har store ambitioner på klimaområdet. Via et strategisk samarbejde med VedvarendeEnergi vil kommunen udnytte de muligheder, der ligger i at samarbejde om den grønne omstilling med fx miljø- og klimaorganisationer. Vi har blandt andet forpligtet os til, sammen med Aarhus Kommune, at deltage i forskellige klimapartnerskabsaktiviteter og formidle vores egen viden om bæredygtighed og grøn omstilling. Som lokal aktør kan vi på den måde give vores bidrag til, at Aarhus Kommune kan leve op til målsætning om at blive CO2-neutral i 2030. Vi har erfaring med kommunesamarbejder i flere afskygninger. Blandt en række kommuner, vi har haft et klima- og energisamarbejde med, kan nævnes Skive Kommune, Skanderborg Kommune, Bornholms Regionskommune og Odense Kommune

DELER VI VÆRDIER?

Let us engage the users with a few lines of catchy text elaborating on the text you\'ve written in the heading above. You can use this section as the header of a page with a call-to-action button. Write some enticing words here followed by an attractive call-to-action in the button below.

0 år

Mere end 40 år i branchen

0

Samarbejde med mere end 170 kommuner 🙂

0

Frivillige 😉

0

15 afholdte events bare i år