Rent vand til Kisumu

Rent vand til Kisumu

I alle slumkvartererne er vandforsyningen privatiseret og vandet sælges fra private vand-kiosker. Så beboernes mål er at de selv vil være i stand til at gennemføre etableringen af central placerede offentlige tilgængelige vandhaner, med en ren vandforsyning, i samarbejde med kommunen.
Derfor blev et konkret mikroprojekt at få etableret levering af rent vand. Beboerne sluttede sig sammen og fik lavet en aftale med forsyningsselskabet om forsyning gennem fælles målerbrønde med op til 25 individuelle målere. Afregningen til selskabet sker gennem beboerorganisationen (CBO’en), som kræver betalingen op fra de tilsluttede husstande.

Udover dette har VedvarendeEnergi støttet etableringen af en paraply-organisation – Nyalenda Sustainable Development Network (NYASDEN) – som et vigtigt led mellem community grupperne og kommunens forvaltninger. Community-planerne som er udviklet i de 8 borgergrupper fungerer som et vigtigt strategisk middel i NYASDENs dialog med kommunen og andre myndigheder i spørgsmål, der angår Nyalenda.